Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Respirační terapie IV.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZRT4 Z 2 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V současné době neexistuje v ČR specializovaný studijní obor, který by poskytoval ucelené vzdělání v oblasti respirační terapie, která zahrnuje kvalifikované zhodnocení stavu pacienta, ošetřování a léčbu při umělé plicní ventilaci u poruch kardiorespiračního systému, stavů s farmakologickým útlumem nebo inhibicí nervosvalového převodu.

Požadavky:

Znalosti z anatomie, fyziky, fyziologie, biochemie, patofyziologie, farmakologie.

Osnova přednášek:

Umělá plicní ventilace u chronické obstrukční choroby bronchopulmonální.

Umělá plicní ventilace u těžkých forem astmatu.

Umělá plicní ventilace u nemocných s oběhovým selháním.

Umělá plicní ventilace u nemocných s akutním plicním selháním.

Umělá plicní ventilace u KCP.

Umělá plicní ventilace u nemocných s polytraumatem.

Zvláštní strategie ventilace u ARDS : ECMO, IVOX, HFV, aplikace NO.

Umělá plicní ventilace u kojenců a v dětském věku.

Pneumonie ventilovaných nemocných.

Ukončení umělé plicní ventilace - „odvykání“ od ventilátoru.

Respirační technologie.

Osnova cvičení:

Práce u lůžka.

ARO Nemocnice Na Homolce, 2. FN - Motol, OCHRIP.

ARK- dětská resuscitace , ÚPMD Praha : Podolí.

Cíle studia:

Cílem předmětu je podat studentům základní přehled z oblasti respirační terapie a osvojení si svých znalostí především při poskytování komplexní nemocniční péče, která zahrnuje kvalifikované zhodnocení stavu pacienta, ošetřování a léčbu při umělé plicní ventilaci u poruch kardiorespiračního systému, stavů s farmakologickým útlumem nebo inhibicí nervosvalového převodu.

Studijní materiály:

PACHL, J., ROUBÍK, K., et al: Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí, Praha, Karolinum, 2003.

DOSTÁL, P., et al.: Základy umělé plicní ventilace, Maxdorf, Praha, 2005.

Doporučená literatura:

TOBIN, M.J. et al.:Principles and Praktice of Mechanical Ventilation, McGraw:Hill Inc. 2006.

LARSEN, R. et al.: Beatmung, Springer, 2000.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1536506.html