Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Profesní sebeobrana II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZPS2 Z 1 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Ústav tělesné výchovy a sportu
Anotace:

Osvojení základů sebeobrany se zaměřením na Aikido, Judo a Karate.

Požadavky:

Požadavky na zápočet : LS:

Praktické předvedení probraných technik sebeobrany, znalost metodických postupů při jejich nácviku.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Svedení útočných technik do páky. Páky ve stoji a svedení soupeře na zem pomocí pák, techniky páčení v polohách po dopadu útočníka a obrana v poloze na zádech při přímém útoku s využitím páky.

Obrana proti kopům a úderům s využitím technik juda.

Obrana proti škrcení s využitím kopů a technik juda.

Obrana proti škrcení zepředu s využitím.

Kombinace škrcení a páčení s využitím jednoduchých technik.

Řešení sebeobranných situací s využitím technik 3.KYU.

Znehybnění a lámací techniky po hodu s využitím technik 4.KYU.

Znehybnění pomocí UDE HIŠIGI ŽUŽI GATAME.

Procvičování standardních sebeobranných situací.

Zápočty.

Cíle studia:

Cílem předmětu je studenty seznámit se základy sebeobrany se zaměřením na Aikido, Judo a Karate.

Studijní materiály:

FOJTÍK, I., MICHALOV,L. Základní úpolové sporty a umění I. Jihočeská univerzita: České Budějovice, 1996.

FOJTÍK, I. Úpoly ve školní tělesné výchově II. Univerzita Karlova: Praha, 1990.

KOLÁŘ, F.,KOLÁŘ, M. Základy sportovního karate a úderové techniky pro sebeobranu. Olympia: Praha, 1976.

Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1535606.html