Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy německé odborné terminologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZNOT KZ 2 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Výuka odborně zaměřeného německého jazyka s cílem porozumět odborným textům a umět je interpretovat, rozvoj řečových dovedností.

Požadavky:

účast na seminářích - 3 absence možné bez omluvy, vlastní prezentace, písemný test - terminologie

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Feststellung des Anfangsniveau der Sprachkenntnisse und -fertigkeiten der Studenten.

Hochschulstudium.

Notfallmedizin, Rettungsdienst - Abgrenzung der Grundbegriffe.

Personal, Aufgabenbereiche.

Einführung in die medizinische Terminologie.

Der menschliche Körper 1.

Der menschliche Körper 2.

Der menschliche Körper 3.

Vitalfunktionen - Störungen, Notfalldiagnostik.

Vitalfunktionen - Notfalltherapie.

Regelkreise mit direktem Einfluss auf die Vitalfunktionen - Störungen, Behandlung.

Organisation von Einsätzen.

Organisation von Einsätzen - Fortsetzung.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s odborně zaměřeným německým jazykem a s cílem porozumět odborným textům a schopnost jejich interpretace.

Studijní materiály:

GOETHE-INSTIUT München Kommunikation in sozialen und medizinischen Berufen. 1. vyd. Fraus : Plzeň, 2003. ISBN 80-7238-266-1.

POKORNÁ, E. Einführung in die Sportsprache. Praha : UK v Praze FTVS 2008, 119 s. (elektronická publikace)

Doporučená literatura:

GORGAß, B. et al. Das Rettungsdienst-Lehrbuch. 8. vyd. Springer : Heidelberg 2007. ISBN 978-3-540-72277-9.

DIRKS, B. Die Notfallmedizin. 1. vyd. Springer : Heidelberg 2007. ISBN 978-3-540-25608-3.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1534706.html