Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Kurz letecké záchranné služby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZLZS Z 4 40XH česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s Leteckou záchrannou službou České republiky v kontextu časové linie vývoje do dnešní podoby soudobé moderní LZS.

Požadavky:

Aktivní účast na seminářích při skupinových cvičeních.

Osnova přednášek:

Historie a současnost letecké záchranné služby.

Organizace a taktika nasazení prostředků LZS.

Specifické znalosti a dovednosti leteckého záchranáře.

Fyziologické a patofyziologické aspekty leteckého transportu.

Trauma v LZS - specifika diagnostiky a léčby.

Náhlé interní stavy v LZS - specifika diagnostiky a léčby.

Ostatní akutní stavy v LZS.

Hromadné neštěstí z pohledu LZS.

Osnova cvičení:

V návaznosti na přednášky budou jednotlivá témata demonstrována v praxi

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s Leteckou záchrannou službou České republiky v kontextu časové linie vývoje do dnešní podoby soudobé moderní LZS.

Studijní materiály:

DOBIÁŠ,V.: Urgentní zdravotní péče, Osveta,Martin, 2006/7.

NAVRÁTIL,L. a kol.: Vnitřní lékařství pro nelékařské obory. Grada Publishing, Praha, 2008.

www.emedicine.com

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1534206.html