Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Kurz báňské záchranné služby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZBZS Z 4 40XH česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Kurz báňské záchranné služby seznámí studenty s významem,organizací,vybavením a úkoly báňské záchranné služby. Studenti si praxi vyzkouší podmínky záchraných prací při důlních požárech výbuchu plynu a uhelného prachu, výronech, průtže hornin, průvalů vod a bahnin, důlních otřesů, havárií těžních zařízení a s tím spojených úrazů a ohrožení života.

Požadavky:

Aktivní účast na seminářích.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Báňská záchranná služba (BZS) význam, úkoly, organizace, vybavení

Podmínky práce BZS : složení, teplota, vlhkost ovzduší,tlak vzduchu, proudění větrů a jejich vliv na organismus,

aplikovaná fyziologie dýchání

Zásahy BZS : důlní požáry, výbuchy plynů a uhelného prachu, výrony, průtrže hornin, průvaly vod a bahnin,

důlní otřesy, havárie těžních zařízení, úrazy a ohrožení života

Prostředky BZS : pracovní a záchranné dýchací přístroje, ochranné oděvy, prostředky pro kontrolu složení

důlních plynů,prostředky k poskytování první pomoci

Taktika práce BZS při záchranářských zásazích, likvidaci nehod, poskytováni první pomoci při úrazech a

akutních stavech v podzemí, preventivní zásahy

Nejčastější úrazy a neodkladné stavy při poskytování první pomoci v rámci BZS

Cíle studia:

Cílem předmětu je studentům předat základní informace týkající se Báňské záchranné služby, jejího významu, úkolů, organizace a vybavení. Studenti jsou zde postupně seznamováni s podmínkami práce, zásahy a prostředky Báňské záchranné služby.

Další část předmětu je pak věnována praktickým cvičením, kde studenti mají možnost navštívit skanzen dolů Kladno a zúčastnit se cvičení v dýmnici dolů Kladno.

Studijní materiály:

FASTER,P.; MAKARIUS, R.; POŠTA, V. a kolektiv autorů : Báňské záchranářství I.:Kompendium pro báň-ské záchranáře. Nakladatelství Montanex, a.s. Ostrava.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1533906.html