Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Individuální praxe bloková III.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZIPB3 Z 2 120XH česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Náplň předmětu vychází z Vyhlášky 55/2011 Sb., která stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Praxe bude probíhat v bloku na lůžkových pracovištích, pracovištích poskytujících neodkladnou péči a mající charakter akutního příjmu.

Pracoviště: gynekologicko - porodnické oddělení, neonatologie, dětské oddělení

Požadavky:

Platné očkování proti hepatitidě B, absolvované BOZP, 100% docházka, absence je nutno nahradit v jiném termínu, potvrzení absolvované praxe v Deníku odborných záznamů příslušným pracovištěm.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Porod, první ošetření novorozence, péče o rodičku, péče o novorozence.

Akutní stavy v pediatrii: respirační onemocnění, poruchy vědomí, intoxikace, úrazy.

Cíle studia:

Cílem předmětu je osvojení praktických činností a využití teoretických poznatků při ošetřování nemocných. Dalším cílem je postupná adaptace na práci ve zvoleném oboru, osvojení si pracovních postupů při ošetřování nemocných, zvládnutí organizace na jednotlivých pracovištích a spolupráce s ostatními zdravotnickými pracovníky.

Studijní materiály:

ADAMS,B., HEROLD, C.E.: Sestra a akutní stavy od A do Z. Praha. Grada Publising. 1999

BÖHM, Pavel, Lucia VRABELOVÁ, Robin ŠÍN a Denisa ŠTRUNCOVÁ. Zajištění vstupu do cévního řečiště v neodkladné péči. Vyd. 1. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, 173s. 1 DVD-ROM. ISBN 978-80-01-05666-0. Zdroj: http://www.fbmi.cvut.cz/files/nodes/9917/public/Zajisteni_vstupu_do_cevniho_reciste.pdf

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1533706.html