Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Sociálně psychologický výcvik a krizová intervence II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZSPV2 KZ 2 1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět využívá učení o sociální interakci, která pomáhá studentům ke globálnímu pohledu na vlastní funkci ve skupině, podněcuje k trénování jednotlivých sociálních dovedností, zvyšuje sebejistotu v zvládání sociálního dění a může navodit zájem o rozvoj vlastní osobnosti.

Zařazená témata výcviku sociálních dovedností: zvládání zátěžových situací ve skupině, facilitace, meditace, krizová intervence.

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu:

1. Účast je povinná na všech cvičeních. Neúčast je možná pouze z vážných důvodů.

2. Zpracování powerpointové prezentace na zadané téma.

3. Úspěšné absolvování zápočtového testu. Test bude obsahovat 10 otázek a následně student odpovídá formou volných odpovědí. Student musí mít 75 % úspěšnost.

Bez splnění výše uvedených podmínek není možné zapsat zápočet.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

1. Techniky (hry) a způsoby práce v sociálně-psychologickém výcviku.

2. Psychosociální síť krizového pracoviště.

3. Modelové situace na zvládání davové psychózy a paniky. Krizová intervence.

4. Duchovní témata a krize. Psychospirituální krize. Problematika multikulturních konfliktů a nácvik multikulturní komunikace.

5. Modelové situace a hry na rozvoj schopnosti zvládat stres. Antistresové a relaxační metody.

6. Prezentace powerpointových prezentací studentů

7. Zápočtový test.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s využíváním učení sociální interakce, která pomáhá studentům ke globálnímu pohledu na vlastní funkci ve skupině, podněcuje k trénování jednotlivých sociálních dovedností, zvyšuje sebejistotu ve zvládání sociálního dění a může navodit zájem o rozvoj vlastní osobnosti.

Studijní materiály:

HAYESOVÁ, N.: Základy sociální psychologie, Portál, 1998.

HERMOCHOVÁ, S.: Sociálně psychologický výcvik, Praha: SPN, 1988.

KOMÁRKOVÁ, R., SLAMĚNÍK, I., VÝROST, J.: Aplikovaná sociální psychologie. Sociálně psychologický výcvik III. Praha: Grada, 2001.

VODÁČKOVÁ, D a kol.: Krizová intervence, Praha: Portál, 2002.

Doporučená literatura:

BAKALÁŘ, E.: Nové psychohry, Praha: Portál, 1998.

BERNE, E.: Jak si lidé hrají, Praha: Dialog, 1992.

BAŠTECKÁ, B., GOLDMANN, P.: Základy klinické psychologie. Praha: Portál, 2001.

KOPŘIVA, K.: Lidský vztah jako součást profese, Praha: Portál, 1998.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1533406.html