Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Anesteziologie, resuscitace a intenzívní péče III.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZARI3 Z,ZK 3 2P+1C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Anesteziologie, resuscitace a intenzívní péče II. (17BZARI2)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je péče o nemocné s vyřazenými/selhávajícími základními životními funkcemi, v podmínkách specifických a vysoce odborných přístupů zaměřených na péči o kriticky nemocné.

V oblasti intenzívní a resuscitační péče se soustřeďuje pozornost na základy diagnostiky, principy kontinuálního sledování, ošetřování a léčení pacientů se selhávajícími vitálními funkcemi a na možnosti bioinženýrské substituce selhávajících životních funkcí.

Požadavky:

Požadavky na zápočet:

Účast na cvičeních 100 %, neúčast bude řešena individuálně, popř. seminární prací.

Úspěšnost ve dvou zápočtových testech, v každém testu musím být minimálně 75 procent. Pokud student nesplní podmínky v jednom testu, bude mít možnost napsat test opravný. V případě, že student neuspěje v obou zápočtových testech, je v předmětu klasifikován stupněm nesplněn.

Zkouška:

zkouškový test s úspěšností nejméně 80 % a zodpovězení 2 vylosovaných otázek v teoretické části

Osnova přednášek:

Poruchy vědomí, etiologie, základní vyšetřovací a terapeutické postupy.

Úrazy: kraniocerebrální a spinální poranění, nitrolební tlak, monitorace funkcí CNS.

Poranění hrudníku, břicha, pánve, končetinová traumata, ztrátová poranění.

Termická traumata.

Náhlé cévní mozkové příhody; křečové stavy, infekční a zánětlivá onemocnění CNS.

Intoxikace.

Neodkladné stavy v porodnictví a gynekologii.

Neodkladné stavy v endokrinologii.

Poruchy metabolismu a výživy, poruchy vodního a solného hospodářství a acidobazické rovnováhy.

Osnova cvičení:

1. - 2. Šok a šokové stavy

3. - 4. Termická poranění

5. - 6. Neodkladná resuscitace novorozence a dítěte

7. - 8. Neodkladná resuscitace dospělého a u specifických stavů

9. - 10. Vyšetření a ošetření pacienta se závažným traumatem

Zápočtový test

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s péčí o nemocné s vyřazenými/selhávajícími/ základními životními funkcemi, v podmínkách specifických a vysoce odborných přístupů zaměřených na péči o kriticky nemocné.

Studijní materiály:

LARSEN, R. et al.: Anestézie, 2. vydání, Praha: Grada, 2006.

ŠEVČÍK, P., ČERNÝ, V., VÍTOVEC, K., et al.: Intenzivní medicína 2. vydání, Praha: Galen, 2003.

HANDL, Z: Monitorování pacientů v anestesiologii, resuscitaci a intenzivní péči. 4. doplněné vydání, NCO NZO, 2004.

PACHL, J, ROUBÍK, K. et al.: Základy anesteziologie a neodkladné péče, Praha, Karolinum, 2003.

CALLAGHAN, CH., STEPHENSON, T,: Pediatrie do kapsy, Praha: Grada Publishing, 2005.

BARASH, Paul G., CULLEN Bruce F., STOELTING Robert K. a kol. Klinická anesteziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2015, 804 s. ISBN 978-80-247-4053-9.

Doporučená literatura:

WEILEMANN, S., LORENZ, J., et al.: Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, Springer Medizin Verlag, 2007.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1533206.html