Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Profesní tělesná výchova IV. - plavání

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZPTV4 Z 1 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Ústav tělesné výchovy a sportu
Anotace:

Cílem předmětu je nácvik a osvojení posilování různých částí lidského těla

Požadavky:

Aktivní účast v rámci tohoto předmětu.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Metodický postup při výuce splývání v obou polohách, cvičení rovnováhy ve vodě, plavecké dýchání.

Hry pro seznámení s vodou, splývání, dýchání, potápění a orientaci ve vodě.

Metodický postup při výuce techniky plaveckého způsobu prsa, obrátka, výklad pravidel.

Pády a skoky z okraje bazénu, metodický postup při nácviku skoku střemhlav a startovního skoku z bloku, výklad pravidel.

Zdokonalování dovedností, videozáznam plavecké techniky prsa - rozbor, metodický postup při výuce techniky plaveckého způsobu kraul, obrátka, výklad pravidel.

Zdokonalování dovedností, videozáznam plavecké techniky kraul - rozbor.

Metodický postup při výuce techniky plaveckého způsobu znak, obrátky a startu, výklad pravidel.

Zdokonalování dovedností, videozáznam plavecké techniky znak - rozbor.

Metodický postup při výuce techniky plaveckého způsobu motýlek, obrátky, výklad pravidel.

Zdokonalování dovedností, videozáznam plavecké techniky motýlek - rozbor.

Cíle studia:

Cílem předmětu je nácvik a osvojení posilování různých částí lidského těla

Studijní materiály:

BĚLKOVÁ, T.: Didaktika plavecké výuky. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1994. s.105, ISBN 80-7066-837-7.

HOFER, Z. et at.: Technika plaveckých způsobů. 1.vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2000, 100 s., ISBN 80-246-0169-9.

HOCH, M. et.al.: Plavání (Teorie a didaktika). 1.vyd.Praha: SPN,1983. 171 s.

BĚLKOVÁ, T.: Zdravotní a léčebné plavání. 1.vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1994. s.42, ISBN

80-7066-990-X.

HOCHOVÁ, J., ČECHOVSKÁ, I.: Plavecká výuka předškolních dětí. Metodický dopis ČÚV ČSTV. 1. vyd.

Praha: Sportpropag, 1989. 61 s.

Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1532206.html