Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Chirurgie a traumatologie II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZCHT2 Z,ZK 3 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Seznamuje studenty s obecnou a speciální chirurgií, operačním procesem a jednotlivými typy chirurgických pracovišť. Zahrnuje i některá speciální témata současné chirurgie a traumatologie. Výuka je rozdělena do dvou etap.Zatímco v první etapě je pozornost zaměřena na obecnou problematiku chirurgie, druhá etapa se zabývá problematikou speciální chirurgie a traumatologie v oblasti hlavy a krku, hrudní a břišní chirurgie, urologie, traumatologie, chirurgie termických traumat a plastické chirurgie.

Požadavky:

Zápočet : Účast na výuce dle studijního řádu, splnění zápočtového testu zaměřeného na obsah Chirurgie a traumatologie II na 50 a více %.

Zkouška: Forma zkoušky ústní. Rozsah látky Chirurgie a traumatologie I a II (tj. zimní i letní semestr)

Odpověd na 2 otázky

-a) obecná chirurgie

-b) speciální chirurgie

součástí odpovědi musí být postup záchranáre v souladu s kompetencemi

Student musí prokázat pochopení základních principů chirurgických onemocnění, postupu a časování zejména s důrazem na akutní stavy a orientaci v chirurgické problematice ve vazbě na poskytování neodkladné pomoci. Student musí odpovědět na všechny tři otázky alespoň tak, jak je stanoveno v klasifikačním řádu pro stupeň dobře.

Seznam otázek bude k disposici se zahájením výuky letního semestru.

Osnova přednášek:

1.týden Chirurgie hlavy a krku

2.týden Hrudní chirurgie, kardiochirurgie a cévní chirurgie

3.týden Břišní chirurgie a urologie

4.týden Kraniocerebrální poranění a poranění páteře a míchy

5.týden Poranění hrudníku

6.týden Poranění břicha a retroperitonea

7.týden Poranění končetinová a pánve

8.týden Polytrauma

9.týden Termická poranění

10.týden Ztrátová poranění, replantace

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]POKORNÝ, V., et al: Traumatologie, Praha: Triton, 2002.

[2]VYHNÁNEK, F. et al.: Chirurgie pro střední zdravotnické školy- Informatorium, Praha, 1997, s. 189.

[3]ZEMAN, M. et al.: Chirurgická propedeutika . 2. vyd. Praha: Grada, 2000, s. 520.

[4]DUDA, M., et al: Práce sestry na operačním sále. Praha: Grada Publishing, 2000, s. 389.

[5]DRÁBKOVA, J.: Polytrauma v intenzivní medicíně. Praha: Grada, 2002.

[6]KOUDELA, K.: Ortopedická traumatologie, Praha: Karolinum, 2002.

[7]SNAJDAUF, J. et al.: Dětská traumatologie, Praha: Galén, 2004.

[8]LEWRENCE, W.W. et al.: Současná chirurgická diagnostika a léčba. I. a II. díl. Praha: Grada, 1998.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1531106.html