Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy patologické fyziologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZZPF Z,ZK 2 2P česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Funkční anatomie II. (17BZFA2)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět se snaží studentům přiblížit a vysvětlit základní patofyziologické mechanismy týkající se orgánových systémů lidského těla. Vychází ze znalosti fyziologie a je zaměřen na ozřejmění vzniku, vývoje a presentace jednotlivých klinických jednotek a syndromů. Přednášky jsou koncipovány tak, aby umožnily využití znalosti patofyziologie při studiu klinických oborů a v samotné klinické praxi.

Požadavky:

Zápočet:

Na základě průběžných znalostí ověřovaných testy či ústním zkoušením.

Zkouška:

Ústní formou v rozsahu látky přednesené na přednáškách a referenční literatury. Student si vytáhne dvě z otázek. Examinátor v průběhu zkoušky může položit jakoukoliv další otázku v rozsahu látky probírané na přednáškách.

Upozornění: Bez zápočtu není možné absolvovat zkoušku. Interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně 7 dnů.

Otázky ke zkoušce ze základů patologické fyziologie

1)Hyperhydratace a dehydratace

2)Otok a jeho příčiny

3)Poruchy hladiny sodíku

4)Poruchy hladiny draslíku

5)Acidobazická rovnováha a základní dělení

6)Respirační poruchy acidobazické rovnováhy

7)Metabolické poruchy acidobazické rovnováhy

8)Diabetes mellitus a jeho dělení

9)Hypoglykémie

10)Hyperglykémické hyperosmolární kóma

11)Diabetická ketoacidóza

12)Trombóza a plicní embolie

13)Anémie a základní dělení

14)Lokální zánětlivá reakce

15)Sepse a její důsledky

16)Alergická reakce, krevní skupiny

17)Levostranné srdeční selhání

18)Pravostranné srdeční selhání

19)Infarkt myokardu

20)Ischemická choroba srdeční

21)Aortální stenóza a mitrální regurgitace

22)EKG a základní dělení arytmií

23)Šok a základní dělení

24)Hypovolémický šok

25)Septický šok

26)Kardiogenní šok

27)Pneumonie

28)Chronická obstrukční plicní nemoc a astma bronchiale

29)Akutní respirační insuficience

30)Akutní selhání ledvin

31)Chronické selhání ledvin

32)Pankreatitida

33)Ikterus a jeho dělení

34)Selhání jater

35)Portální hypertenze a jícnové varixy

36)Vředová choroba gastroduodena

37)Poruchy funkce štítné žlázy

38)Poruchy funkce nadledvin

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy a charakteristika patofyziologie

Patofyziologie vnitřního prostředí I

2. Patofyziologie vnitřního prostředí II

3. Patofyziologie metabolických poruch

4. Patofyziologie krve a hemostázy

5. Patofyziologie imunitního systému, zánět

6. Patofyziologie kardiovaskulárního systému I

7. Patofyziologie kardiovaskulárního systému II

8. Patofyziologie respiračního systému

9. Patofyziologie ledvin

10. Patofyziologie trávicího systému I

11. Patofyziologie trávicího systému II

12. Patofyziologie endokrinního systému

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem předmětu je dát studentům systematický přehled o základech patologické fyziologie a obecných patogenetických mechanismech a aspektech postihujících specifické orgány a orgánové systémy a umožnit tak pochopení existujících souvislostí při vzniku a rozvoji patologických procesů.

Studijní materiály:

[1] VOKURKA, M., et al.: Patofyziologie pro nelékařské obory 2005

[2] SILBERNAGL, S., LANG, F.: Atlas patofyziologie člověka 2001

[3] FÖLSCH, U. R. et al.: Patologická fyziologie, Grada 2003

[4] SILVERTHORN, D. U.: Human physiology, An integrated approach, Pearson 2012

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1529606.html