Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy farmakologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZZFA Z,ZK 2 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět se v úvodu zaměřuje na původ a zdroje léčivých látek, vymezuje pojmy léčivo, názvosloví léčiv a jejich místo v lékopisu. Pro pochopení účinků léčiv jsou přednášky zaměřeny i na problematiku farmakokinetiky. Na základě těchto poznatků jsou systematicky probírána základní lékové skupiny se zaměřením na mechanismus jejich účinků

Požadavky:

Zápočet

Multiple choice test (25 otázek o 4 možných odpovědích, 0-4 správné odpovědi) s úspěšností nejméně 50 % pro splnění zápočtu. Obsahem testu je obsah přednášek a téma určená k samostudiu. Výchozími studijními materiály je taktéž doporučená literatura.

Zkouška

Písemná zkouška ve zkouškovém období v podobě multiple choice testu, 25 otázek (4 možné odpovědi, 0-4 správně) s úspěšností minimálně 50 %.

Hodnocení (počet bodů):

A 100 - 90

B 89 ? 80

C 79 - 70

D 69 - 60

E 59 - 50

F 49 - 0

Osnova přednášek:

22. 9. 2014 Obecná farmakologie

29. 9. 2014 Základy farmakokinetiky a farmakodynamiky

6. 10. 2014 Léky ovlivňující vegetativní nervový systém

13. 10. 2014 Celková anestetika, opioidní analgetika

20. 10. 2014 Lokální anestetika, svalová myorelaxancia

27. 10. 2014 Látky ovlivňující gastrointestinální systém

3. 11. 2014 Neopioidní analgetika, koanalgetika

10. 11. 2014 Léky ovlivňující kardiovaskulární systém

24. 11. 2014 Látky ovlivňující hemostázu a trombózu

1. 12. 2014 Diuretika a látky ovlivňující uropoetický systém.

8. 12. 2014 Léky ovlivňující respirační systém

15. 12. 2014 Hormony ve farmakoterapii.

Úvod do problematiky léčiv užívaných v psychiatrii

5.1. 2015 Závěrečné konzultace, zápočtový test

Samostudium: psychofarmaka, antibiotika

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základním přehledem obecné a speciální farmakologie.

Studenti pochopí základy problematiky týkající se aplikace léčiv do organismu, jejich pohybu v organismu, metabolizace a vylučování.

Podstatná část přednášek je věnována základním lékovým skupinám a jejich mechanismu účinku. Důraz je kladen zejména na pochopení způsobu účinku a dávkování farmak užívaných v akutní péči.

Studijní materiály:

[1] MARTÍNKOVÁ, J., et al.: Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 1. vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1356-4.

[2] HYNIE, S. Farmakologie v kostce. 2. vydání. Praha: Triton, 2001. ISBN 80-7254-181-1.

[3] LÜLLMANN, H., K. MOHR a H. LUTZ. Barevný atlas farmakologie. překlad 4. zcela přepracovaného vydání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3908-3.

[4] LÜLLMANN, H., K. MOHR a M. WEHLING. Farmakologie a toxikologie. překlad 15. Přepracovaného vydání. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0836-1.

[5] KNOR Jiří, Málek Jiří. Farmakoterapie urgentních stavů. Praha, Maxdorf Jessenius 2014, 216 str. ISBN: 978-80-7345-386-2.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1529406.html