Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Pokročilé databázové systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
23PDS ZK 3 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav bezpečnostních technologií a inženýrství
Anotace:

Principy DBS, funkce jednotlivých komponent. Konceptuální, databázová a fyzická úroveň pohledu na data. Přehled databázových modelů, konceptuální datový model, konstrukty, vyjádření integritních omezení. Relační model dat, schéma relační databáze. Databázové dotazové jazyky. Kritéria kvality dekompozice. Transakce, zotavení z chyb, koordinace paralelního přístupu, ochrana dat. Fyzický model dat, hromada, index, cluster indexovaný, cluster hashovaný.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání teoretických znalostí z oblasti databázových systémů a metod spojených s jejich využíváním.

Studijní materiály:

Raghu Ramakrishman, Johanes Gehrke: Databáze Management Systéme, ISBN: 978-0072465631

Joseph M. Hellerstein, Michael Stonebraker: Readings in Databáze systéme, ISBN: 978-0262693141

Jeffrey A. Hoffer, Mary Prascott, Hejkli Topi: Modern Databáze Management, ISBN: 976-0136003915

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1524806.html