Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Bezpečnostní inženýrství v distribuovaných systémech

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
23BID ZK 4 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav bezpečnostních technologií a inženýrství
Anotace:

Protokoly, řízení přístupu, úloha kryptografie, distribuované systémy. Víceúrovňová bezpečnost, multilaterální bezpečnost, banky a účetní systémy, monitorovací systémy, řízení a povelování. Bezpečnostní otisky a pečetě, biometrika, fyzická bezpečnost, emisní bezpečnost. Elektronický informační warfare, síťové útoky a obrana. Ochrana komerčních systémů, ochrana soukromí. E-politika, manažerské prostředky, vývoj a ohodnocování systémů, bezpečnostní normy.

Požadavky:

Základní znalosti z elektroniky a informatiky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení se bezpečnostními postupy a metodami v informačních a telekomunikačních systémech, používané technologie a postupy, standardy.

Studijní materiály:

Anderson, R.: „Security Engineering“, John Wiley & Sons, New York 2001

Jirovský, V.: „Kybernetická kriminalita“, Grada, Praha 2007

Schumacher, M.: „Security Patterns: Integrating Security and Systems Engineering“, John Wiley & Sons, New York 2006

06

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1524706.html