Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Potraviny v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15Y2PT KZ 2 2P+0C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků a společenských věd
Anotace:

Nutriční politika. Interakce doprava a poživatiny. Zdravotní rizika. Hygienické zabezpečení. Příklady z praxe z ČR a ze světa. Problematika jídelních vozů, stavebních vlaků a podobných zařízení. Legislativa.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámení studenta s nutriční politikou,problematikou poživatin v rámci rezortu dopravy, zdravotními riziky, hygienickým zabezopečením, legislativou týkající se dané oblasti a aplikací znalostí v praxi v ČR a ve světě.

Studijní materiály:

Kocourek, V.: Úvod do potravinářské legislativy, VŠCHT Praha, Praha 2009

Smith a kol.: Lidské tělo, Fortuna Print 2007

Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin

Sbírka zákonů ČR

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1524206.html