Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Jazyk - čeština pro zahraniční studenty 3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15JCZ3 Z 0P+2C česky
Přednášející:
Jan Feit, Eva Rezlerová, Irena Veselková
Cvičící:
Jan Feit, Eva Rezlerová, Irena Veselková
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků a společenských věd
Anotace:

Výuka jazykových jevů s ohledem na jazykovou úroveň příslušné skupiny. Nácvik poslechu a ústního projevu. Základy odborné terminologie

Požadavky:

Základní znalosti jazyka (A1 - A2).

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Rozvíjení získaných znalostí, konverzační témata s praktickým zaměřením, četba krátkých textů s ohledem na potřeby studentů a zaměření studia.

Studijní materiály:

Remediosová - E. Čechová - H. Putz, Chcete ještě lépe mluvit česky?, Liberec 2001

A. Nekovářová, Čeština pro život, Praha 2006

L. Holá, Multimediální program Czech Express, Langmaster, Praha 2006

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 2007

Poznámka:

(budou i v nově akreditovaných programech?)

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1523706.html