Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Jazyk - čeština pro zahraniční studenty 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15JCZ1 Z 0 0P+2C česky
Přednášející:
Irena Veselková (gar.), Jan Feit, Eva Rezlerová
Cvičící:
Irena Veselková (gar.), Jan Feit, Eva Rezlerová
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků a společenských věd
Anotace:

Základní jazykové struktury češtiny, běžné komunikační situace, studium, práce, volný čas, sebeprezentace, fonetická stránka jazyka, písemný projev.

Požadavky:

Nejsou stanoveny.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámení se základy českého jazyka, získání orientace v českém prostředí, osvojení běžných konverzačních obratů, komunikace ve vysokoškolském prostředí a úvod do reálií společenského života.

Studijní materiály:

Remediosová - E. Čechová - H. Putz, Chcete ještě lépe mluvit česky?, Liberec 2001

A. Nekovářová, Čeština pro život, Praha 2006

L. Holá, Multimediální program Czech Express, Langmaster, Praha 2006

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 2007

Poznámka:

budou i v nových programech?

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1523506.html