Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Teorie dopravního proudu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12TDP Z,ZK 3 2P+1C
Přednášející:
Vladimír Faltus
Cvičící:
Lukáš Hrdina
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Mobilita lidstva a problémy s ní související. Charakteristiky základních dopravních parametrů, jejich měření a využití pro hodnocení kvality dopravy. Hodnocení měřených parametrů. Teoretické základy a užití simulačních modelů, makroskopických a statistických modelů. „Phantom“ efekt. Měření dob jízdy. Teorie front a teorie speciálních jevů v dopravě. Základní metody pro ovládání dopravního proudu.

Požadavky:

základy matematiky a fyziky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení se základy teorie dopravního proudu vycházející z dopravních parametrů, dále s tvorbou mikro a makro modelů, statistických modelů v dopravě a základy fyziky dopravního proudu. Základní informace o metodách ovládání dopravního proudu.

Studijní materiály:

McShane W.: Traffic Engineering, Prentice Hall, 1990, ISBN 0-13-461336-8, pp. 710

Mannering F.:Principles of of Highway Engineering abd Traffic Analysis, Wiley, USA, 2009

Kerner B.: The Physics of Traffic, Springer, ISBN 3-540-20716-3, str. 682

Přibyl P., Mach R.: Řídicí systémy silniční dopravy, Fakulta dopravní, ČVUT, 2003, str. 212

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1523306.html