Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Praktická typografie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B02PT ZK 2 2+0s
Přednášející:
Marek Brothánek (gar.)
Cvičící:
Marek Brothánek (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět je určen všem zájemcům o hlubší poznání typografických zásad, jejich historického vzniku a praktického významu. Student těchto znalostí využije při jakémkoliv psaném projevu (referáty, semestrální projekty, bakalářská a diplomová práce apod.) a ve své další publikační činnosti (sborníky, odborné časopisy). Předmět rozšiřuje látku z některých jiných předmětů, jako např. Prezentační dovednosti.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/B02PT

Požadavky:

Požadavky jiných návazných znalostí nejsou.

Osnova přednášek:

1. Historie knihtisku

2. Tiskařské technologie - historie a současnost

3. Písma, fonty

4. Kniha - jednotlivé části, zrcadlo sazby

5. Pravidla řádkového a stránkového zlomu

6. Pravidla hladké sazby

7. Pravidla hladké sazby

8. Pravidla technické sazby

9. Odlišnosti cizojazyčné sazby

10. Korektura

11. Akcidenční sazba, speciální prvky

12. Barvy, barevný prostor, ICC profily

13. Předtisková příprava

14. Rezerva

Osnova cvičení:

předmět má pouze přednášky.

Cíle studia:

Cílem je rozšíření znalostí posluchačů o problematiku typografie především českého jazyka a rozdíly některých cizích, především anglického. Kromě tištěného dokumentu, včetně jeho přípravy pro kvalitní tisk, se předmět částečně zabývá i sazbou elektronických dokumentů a prezentací.

Studijní materiály:

Kočička, P., Blažek, F., Mohelská, L.: Praktická typografie, Computer Press, 2000.

Dvořáková Z.: DTP a předtisková příprava, Computer Press, 2008.

Smékal, J.: PostScript a PDF, Grafie CZ, 2002.

učební texty na www stránkách katedry http://acs.feld.cvut.cz/

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B02PT
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1518606.html