Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Němčina začátečníci

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E046077 Z 2 0+2 anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků
Anotace:

Odpovídá společnému evropskému referenčnímu rámci A1. Známé výrazy z každodenního života v mluvené i psané podobě. Porozumění základním výrazům ze všeobecné vědní terminologie, jejich používání.

Požadavky:

Zvládnutí probrané látky, 2 testy

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Osvojit si známé výrazy z každodenního života v mluvené i psané podobě. rozumět základním výrazům ze všeobecné vědní terminologie a umět je používat.

Studijní materiály:

Drmlová a kol: Německy s úsměvem - lekce 5-7. Interní materiály Ústavu jazyků

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1513506.html