Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Dynamika a provozní fyzika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151113 Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Václav Dostál (gar.), Jan Prehradný
Cvičící:
Václav Dostál (gar.), Jan Prehradný
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Předmět se zabývá jak dynamikou jaderného reaktoru, tak také provozními stavy reaktoru. Součástí předmětu je praktické měření na jaderném reaktoru LR-0 a také návrh vlastní palivové vsázky do reaktoru VVER 440.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Sylabus předmětu:

1.Kinetika reaktorů, zpožděné neutrony, perioda reaktorů, rovnice kinetiky.

2.Koeficienty reaktivity pro různá reaktorová uspořádání.

3.Teplotní koeficienty, teplotní zpětná vazba, stabilita reaktorů, lineární a nelineární kinetika, reaktorová dynamika.

4.Časové chování podkritické soustavy, dlouhodobá kinetika, izotopické změny v palivu, vyhoření, štěpné produkty.

5.Xenon a samarium v provozu reaktoru, xenonové prostorové oscilace.

6.Vyhořívající absorbátory, lineární model reaktivity, výměna paliva v reaktoru, palivové cykly tlakovodních reaktorů.

7.Optimalizace palivových cyklů, provoz na výkonovém a teplotním efektu, fyzikální a energetické spuštění reaktor

8.Sklady a mezisklady vyhořelého paliva, palivo typu MOX.

9.Experimentální ověření vybraných úloh z dynamiky na reaktoru LR-0.

10.Práce se simulačním programem BOKIN.

11.Programování rovnic v MAPLE, MATLAB.

12.Návrh zóny v programu ATHENA a MOBY-DICK – 1. část.

13.Návrh zóny v programu ATHENA a MOBY-DICK – 2. část.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Heřmanský - Dynamika jaderných reaktorů, dočasná vysokoškolská učebnice, ČVUT, 1987

Heřmanský - Dynamika jaderných reaktorů, vysokoškolská skripta, ČVUT, 1990

Heřmanský - Teplotní koeficienty reaktivity, studie FTJF, 1967

Heřmanský - Přechodové procesy ve školním reaktoru VR-1 – Vrabec, výzkumná zpráva, FJFI, 1983

Sklenka - Provozní reaktorová fyzika, vysokoškolská skripta ČVUT, 2001, Praha

Podklady přednášejícího

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1498606.html