Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Analýza a návrh webových aplikací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A7B13ANW KZ 4 2P+2S
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Architektura a životní cyklus webové aplikace. Informační modelování webových aplikací. Historie a specifika metodik pro webové aplikace. Analýza požadavků a business analýza webových aplikací. Modelování požadavků v různých webových metodikách (OOHDM, RMM, WebML a UWE). Metodiky uživatelsky orientované (WSDL). datového modelování pro webové aplikace. Modelování navigace. Co je to navigační diagram. Modelování prezentace. Co je to prezentační diagram. Co je to abstraktní uživatelské rozhraní. Modelování procesů ve webových metodikách. Realizace generování webové aplikace v různých webových metodikách (OOHDM, WebML, Araneus, OO-H a UWE). Význam webových metodik v oblasti údržby a provozu systému.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A7B13ANW

Požadavky:

prerekvizity: Y36DBS, Y36SIN

Předmět má své stránky na Moodle ČVUT: http://ocw.cvut.cz/moodle/course/view.php?id=67. Každý student předmětu je povinen se do kursu na Moodle ČVUT přihlásit! Klíč bude oznámen na cvičení a přednášce. Přes Moodle ČVUT probíhá veškerá výuková komunikace: výukové materiály, odevzdávání úloh a další informace.

Osnova přednášek:

1. Co je to webová aplikace a webové sídlo. Co je to modelování informačních systémů. Modely specifické pro webové aplikace. Co jsou to webové metodiky a čím se liší od standardních metodik softwarového inženýrství.

2. UML I, úvod do jazyka, opakování základních disgramů a upřesnění jejich použití pro webové metodiky.

3. UML II, pokračování, opakování základních disgramů a upřesnění jejich použití pro webové metodiky. UML WAE (Web Application Extensions)

4. UWE I, popis metodiky a její použirí, datový model, diagram naviagčního prostoru a struktury

5. UWE II, pokračování, pokročilé metody využití

6. WebML I, popis metodiky a nástroje WebRatio, datový model, hypertextový diagram

7. WebML II, pokračování, pokročilé metody využití

8. Technologie I, pro webová sídla a jejich vztah k webovým metodikám, strana klienta

9. Technologie II, pro webová sídla a jejich vztah k webovým metodikám, strana serveru

10. Webové metodiky ostaní I., popis metodik OHM, RMM a OOHM

11. Webové metodiky ostaní II., popis metodik WSDL, ARANEUS, OO-H

12. Semantický web a jeho podpora ve webových metodikách

13. Web 2.0 a jeho podpora ve webových metodikách

14. REZERVA

Osnova cvičení:

1. Úvodní cvičení, témata projektů

2. Rozdělení do týmů, výběr projektu

3. Procvičování diagramů UML I.

4. procvičování diagramů UML II.

5. Požadavky na 1. prezentaci, úvodní studie

6. Ukázka práce s nástrojem WebRatio I, základy

7. Ukázka práce s nástrojem WebRatio I, pokročilé techniky

8. prezentace projektů, 1. termín, úvodní studie

9. Prezentace projektů, 2. termín, úvodní studie

10. Požadavky na závěrečnou prezentaci

11. Konzultace, procvičování

12. Prezentace projektů, 1. termín, závěrečná prezentace

13. Prezentace projektů, 2. termín, závěrečná prezentace

14. Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

Pokorný, Halaška: Databázové systémy

Richta, Sochor: Softwarové inženýrství

Molhanec: Webové metodiky (slajdy na webu, později skripta)

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A7B13ANW
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1492806.html