Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Síťová bezpečnost

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-SIB Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra informační bezpečnosti
Anotace:

Studenti navíc získají teoretické i praktické zkušenosti s technologiemi a systémy pro detekci útoků v rozsáhlých vysokorychlostních sítích. Studenti budou seznámeni se základní problematikou statistického modelování komunikačních protokolů. Získají též základní teoretické a praktické zkušenosti potřebné pro provádění realistických simulací počítačových sítí. Studenti budou též stručně seznámeni s psychologickými aspekty síťové bezpečnosti a problematikou lidského faktoru při útocích na informační systémy.

Požadavky:

Základní povědomí o fungování počítačových sítí a počítačových systémů. Základní znalosti z pravděpodobnosti a statistiky. Programování v jakémkoli symbolickém jazyce.

Osnova přednášek:

1. Vybrané síťové protokoly a jejich bezpečnostní slabiny.

2. Základy kryptografie pro zabezpečení komunikačních protokolů.

3. Technické a sociologické metody útoků na informační sítě a systémy.

4. Technologie a systémy pro detekci a prevenci síťových útoků.

5. Monitorování protokolů ve vysokorychlostních sítích.

6. Základní pravděpodobnostní aspekty modelování počítačové komunikace v rozsáhlých a vysokorychlostních sítích.

7. Realistické simulace informačních sítí.

8. Statistické metody detekce síťových útoků.

Osnova cvičení:

1. Vybrané síťové protokoly a jejich bezpečnostní slabiny.

2. Základy kryptografie pro zabezpečení komunikačních protokolů.

3. Technické a sociologické metody útoků na informační sítě a systémy.

4. Technologie a systémy pro detekci a prevenci síťových útoků.

5. Monitorování protokolů ve vysokorychlostních sítích.

6. Základní pravděpodobnostní aspekty modelování počítačové komunikace v rozsáhlých a vysokorychlostních sítích.

7. Realistické simulace informačních sítí.

8. Statistické metody detekce síťových útoků.

Cíle studia:

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s bezpečnostními aspekty komunikačních protokolů v drátových, optických a bezdrátových informačních sítích. Důraz je kladen na detekci a prevenci útoků na prostředky drátových počítačových sítí a propojené informační systémy.

Studijní materiály:

Kaufman, Perlman & Speciner, ''Network Security, Private Communication in a Public World'', 2nd Edition. Prentice Hall, 2002, ISBN: 0130460192.

Stallings, ''Cryptography and Network Security: Principles and Practice'', 5th Edition. Prentice Hall, 2010, ISBN: 0-13-869017-0.

Anderson, ''Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems'', Wiley Publishing, 2008, ISBN: 0470068523.

Mitnick, Simon, Wozniak, ''The Art of Deception: Controlling the Human Element of Security'', Wiley, 2003, ISBN: 076454280X.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1492306.html