Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Nástroje ÚP a tvorba ÚPn

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127UPNT Z,ZK 2 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Předmět navazuje na výuku v bakalářském studiu - URB3. Podrobněji je zde rozvedena problematika územního plánování, zejména postup při pořizování a zpracování územního plánu, metodika zpracování, obsah a rozsah dokumentace. Studenti se seznámí s principy obsaženými ve stavebním zákoně a prováděcích vyhláškách.

Požadavky:

Před konáním zkoušky z předmětu musí být uzavřený předmět 127URB3.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Hluboké znalosti procesu pořizování a zpracování územního plánu.

Studijní materiály:

Stavební zákon 183/2006 Sb.

Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu, zejména 500/2006 Sb., 501/2006 Sb.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1483706.html