Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Interier města a urbanistický detail

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127IMUD ZK 3 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku veřejných prostorů v sídlech, jejich charakteristiku a formování v kontextu vývoje stavby měst, jejich deficity a nerovnováhy, atributy kvality a rozvojové potenciály. Seznamuje s nástroji architekta pro tvorbu veřejného iínterieru města , s přehledem prvků urbanistického detailu a úloze městského mobiliáře.

Požadavky:

před atelierem IMUD

Osnova přednášek:

1.veřejný prostor- terminologie, význam, proměny v historické ose, 4 ématické exkurze s výkladem po Praze

2. typologie veřejných prostorů

3.vlivy, podmínky a prostředky pro formování veřejného prostoru - přírodní,podmínky, morfologie prostoru, architektonické prostředky, sociologické aspekty,image prostoru, duch místa

4.městský parter - význam, prvky,typologické znaky,urbanistický detail

5.serie příkladů formování , revitalizací a transformací veřejných prostorů v ČR a zahraničí

6. externista přednáška - zeleň ve veřejném prostoru

Osnova cvičení:

není cvičení

Cíle studia:

Seznámení se s problematikou interieru města a urbanistického detailu, příprava na atelier IMUD

Studijní materiály:

(1) Lynch Kevin, Obraz města, M.I.T.Press, 1990 (2) Gehl Jan - Život mezi budovami, Arkitektens Forlag aj J.Gehl 1996, (3) Krier Leon - Architektura , Volba nebo osud ,Academia Praha, 2001

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1483306.html