Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Navigace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21N ZK 4 4P+0C česky
Přednášející:
Ladislav Keller, Radoslav Zozuľák
Cvičící:
Ladislav Keller, Radoslav Zozuľák
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Tvary zeměkoule. Rozměry referenčních elipsoidu a geoidu. Souřadnicové sítě. Velké a malé kružnice. Loxodroma a ortodroma. Konvergence. Sférická trigonometrie. Matematické zjištění prvků loxodromy a průběhu ortodromy. Agona, isogona. Projekce map. Vlastnosti zobrazení. ICAO mapy. Jeppesson mapy. Časy - UTC, Zulu, LT. Časová pásma. Srovnávací navigace. Navigace výpočtem. INS / IRS, FMS.

Požadavky:

Nejsou stanoveny.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s principy obecné navigace, mapami, používanými v letectví, navigačními výpočty, systémy vedení po trati a příslušnými přístroji. Zabezpečit vysokoškolsky připravené odborníky pro práci u leteckých společností.

Studijní materiály:

„Obecná navigace“, Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A), CERM, Brno, 2006

Oxford / Jeppesen Theoretical Knowledge Manual „General Navigation“ (Teorie ATPL)

Ing. Kevický - Letecká navigace

Ing. Beneš a kolektiv autorů - Učebnice pilota

Poznámka:

v AR 2018/19: 3.sem.PIL (náhrada) + 2.s. PIL (standard)

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1481106.html