Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Analýza v komplexním oboru

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11AKX Z,ZK 3 2+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Diferenciální počet komplexní funkce komplexní proměnné, Cauchy-Riemannovy podmínky a holomorfní funkce, mocninné řady, integrál komplexní funkce komplexní proměnné a Cauchyova věta, meromorfní funkce, reziduum a reziduová věta, základy Laplaceovy a Z-transformace.

Požadavky:

diferenciální a integrální počet funkcí více reálných proměnných

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy teorie komplexní funkce komplexní proměnné. Důraz je kladen zejména na použití této teorie při výpočtu integrálů a její vztah s Laplaceovou a z-transformací.

Studijní materiály:

Nagy J., Navrátil O.: Funkce komplexní proměnné, Praha, skriptum ČVUT, 2000.

Mathews J.H., Howell R.W.: Complex analysis for Mathematics and Engineering. Sudbury: Jones and Barlett, 2006. Rektory K. a kol.: Přehled užité matematiky, Praha, SNTL, 1968.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1474106.html