Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Železniční provoz

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12ZELP Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Martin Jacura
Cvičící:
Martin Jacura, Tomáš Javořík
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Legislativní rámec. Železniční vozidla. Návěstidla a návěsti. Organizování a provozování drážní dopravy. Zjednodušené řízení drážní dopravy. Brzdy železničních vozidel. Označování vozidel. Provozní intervaly. Propustnost. GVD.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se zásadami železničního provozu, organizací a řízením drážní dopravy.

Studijní materiály:

Zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění jeho novel

Dopravní řád drah ? vyhláška č.173/1995 ve znění jejich novel

Vonka J., Molková T., Široký J: Technologie a řízení dopravy II - GVD, Pardubice DFJP, 2000

Molková a kol.: Kapacita železničních tratí, Pardubice, DFJP, 2010

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1462806.html