Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Silnice, dálnice a křižovatky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12SDK Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Síť silnic a dálnic, dopravní výkon. Druhy směrových oblouků. Točky. Délky rozhledu pro zastavení a pro předjíždění. Úrovně kvality dopravy. Projekční prvky křižovatek. Úrovňové křižovatky. Okružní křižovatky. Mimoúrovňové křižovatky. Zvláštní typy křižovatek. Kapacita křižovatek. Konstrukce vozovek pozemních komunikací. Objekty na pozemních komunikacích. Hodnocení variant tras pozemních komunikací a jejich prostorového působení.

Požadavky:

základní znalosti projektování silnic

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání hlubších znalostí v oblasti projektování silnic a dálnic a úrovňových i mimoúrovňových křižovatek se zřetelem na složitější projekční postupy a aspekty životního prostředí.

Studijní materiály:

Slabý P.: Dopravní inženýrství I. Vyd. 1. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006. 101 s. ISBN 80-01-03365-1.

Handbuch für die Bemessung von Strassenverkehrsanlagen: HBS. Ausg. 2001, Fassung 2009. Köln: FGSV-Verlag, 2009. 377 s. FGSV; 299. ISBN 978-3-941790-35-3.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1462006.html