Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Provoz a projektování místních komunikací

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12PPMK Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Josef Kocourek
Cvičící:
Petr Kumpošt, Tomáš Padělek
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Skladebné prvky místních komunikací, pěší a cyklistická doprava, úrovňové křižovatky, světelné signalizační zařízení, zklidňování dopravy, okružní křižovatky, stavební úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, doprava v klidu, doprava v území, indukce dopravy, organizace a regulace dopravy.

Požadavky:

železniční stanice, jejich typy a uspořádání, městská hromadná doprava

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení studentů s projektováním komunikací ve městech, návrhem uspořádání uličního prostoru, zařízením hromadné dopravy, řešením křižovatek, řešením dopravy v klidu ve městech.

Studijní materiály:

Rojan, J., Slabý, P.: Městské komunikace, Praha, ČVUT v Praze, 1997

Kočárková, D., Kocourek, J., Jacura, M.: Základy dopravního inženýrství, Praha, ČVUT v Praze, 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1461706.html