Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Teorie grafů a její aplikace v dopravě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17TGA Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Alena Rybičková (gar.), Denisa Mocková
Cvičící:
Alena Rybičková (gar.), Matúš Kováč, Denisa Mocková, Dušan Teichmann
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Základní pojmy teorie grafů, cesty na grafech, toky na sítích, lokační úlohy, konstrukční úlohy na grafech, optimální trasování, využití grafů v jiných vědních disciplínách.

Požadavky:

lineární algebra, kombinatorika, teorie množin

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s aplikacemi a metodami teorie grafů v dopravních a logistických systémech.

Studijní materiály:

Volek, J., Linda, B.: Teorie grafů - aplikace v dopravě a veřejné správě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012.

Mocková, D.: Základy teorie dopravy. 1. vyd. Praha: ČVUT, 130 s., 2007.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1461006.html