Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Pružnost a pevnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18PZP Z,ZK 3 2P+1C česky
Přednášející:
Tomáš Doktor, Josef Jíra, Ondřej Jiroušek, Petr Koudelka, Daniel Kytýř, Jan Šleichrt, Jan Šleichrt, Jan Vyčichl, Petr Zlámal
Cvičící:
Tomáš Doktor, Jan Falta, Jan Falta, Josef Jíra, Ondřej Jiroušek, Petr Koudelka, Daniel Kytýř, Michaela Neuhäuserová, Michaela Neuhäuserová, Jan Šleichrt, Jan Šleichrt, Jan Vyčichl, Petr Zlámal
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Prostý tah a tlak. Prostý ohyb. Smykové napětí při ohybu. Návrh a posouzení průřezu prutu. Ohybová čára prutu. Volné kroucení. Kombinovaná namáhání. Stabilita tlačených prutů. Návrh a posouzení na vzpěr. Nosník na pružném podkladu. Pevnostní analýzy.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Návrh a posouzení nosníku a prutové konstrukce v pružném oboru.

Studijní materiály:

Puchmajer P., Pružnost a pevnost, Vydavatelství ČVUT, 2005

Puchmajer P., Řezníčková J., Sbírka úloh z pružnosti a pevnosti, Vydavatelství ČVUT, 2002

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1460706.html