Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Pružnost a pevnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18PZP Z,ZK 3 2P+1C česky
Přednášející:
Ondřej Jiroušek (gar.), Tomáš Doktor, Josef Jíra, Petr Koudelka, Daniel Kytýř, Jan Šleichrt, Jan Šleichrt, Jan Vyčichl, Petr Zlámal
Cvičící:
Ondřej Jiroušek (gar.), Marcel Adorna, Tomáš Doktor, Jan Falta, Jan Falta, Josef Jíra, Petr Koudelka, Daniel Kytýř, Michaela Neuhäuserová, Michaela Neuhäuserová, Jitka Řezníčková, Jan Šleichrt, Jan Šleichrt, Jan Vyčichl, Petr Zlámal
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Prostý tah a tlak. Prostý ohyb. Smykové napětí při ohybu. Návrh a posouzení průřezu prutu. Ohybová čára prutu. Volné kroucení. Kombinovaná namáhání. Stabilita tlačených prutů. Návrh a posouzení na vzpěr. Nosník na pružném podkladu. Pevnostní analýzy.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Návrh a posouzení nosníku a prutové konstrukce v pružném oboru.

Studijní materiály:

Puchmajer P., Pružnost a pevnost, Vydavatelství ČVUT, 2005

Puchmajer P., Řezníčková J., Sbírka úloh z pružnosti a pevnosti, Vydavatelství ČVUT, 2002

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1460706.html