Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Projektování pozemních komunikací

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12PPOK KZ 3 1P+2C česky
Přednášející:
Petr Šatra (gar.), Jiří Čarský
Cvičící:
Petr Šatra (gar.), Jiří Čarský, Jan Gallia, Petr Kumpošt, Tomáš Padělek
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Definice, dělení, vlastnictví, údržba, správa a rámcová kategorizace pozemních komunikací. Směrový oblouk, přechodnice, klopení vozovky. Křivolakost a směrodatná rychlost. Trasa pozemní komunikace v extravilánu. Rozhled pro zastavení a pro předjíždění. Těleso pozemní komunikace - tvary a rozměry, spodní a vrchní stavba. Odvodnění a součásti pozemních komunikací. Bezpečnostní zařízení. Křižovatky - úrovňové neřízené, okružní, řízené, mimoúrovňové.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit posluchače projektování pozemních komunikací v extravilánu i intravilánu a křižovatek včetně samostatného zpracování projektu.

Studijní materiály:

Kočárková D., Kocourek J., Jacura M.: Základy dopravního inženýrství. Praha: ČVUT, 2009. 126 s., 20 s. příl. ISBN 978-80-01-04233-5.

Slabý P., Uhlík M., Havlíček T.: Dopravní inženýrství I. 2. přeprac. vyd. V Praze: ČVUT, 2011. 107 s. ISBN 978-80-01-04856-6.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1460106.html