Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Object Modeling

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIE-OMO Z,ZK 5 2P+2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Students will practically master conceptual modelling of business structures, they will learn fundamentals of OntoUML notation and methodology. Students will learn fundamentals of pure object-oriented paradigm, i.e. terms object, method, message, class, class instance, composition, inheritance, collections. Students will learn to transform a conceptual model to object-oriented implementation model and they will learn fundamentals of pure object-oriented implementation in Smalltalk and pure object database. Students will learn to formulate rules and queries upon the object database.

Požadavky:

Abstract thinking and formalisation skills, algoritimization fundamentals

Osnova přednášek:

1. Course introduction, introduction to conceptual modelling.

2. OntoUML basics: Classes, attributes, types, inheritance, associations

3. OntoUML: Sortals

4. OntoUML: Non-Sortals, modelling procedure

5. OntoUML: Part-Whole relations

6. OntoUML: Aspects, Relations

7. Introduction to Smalltalk

8. Smalltalk basics: VisualWorks, syntax, classes, methods

9. Smalltalk standard classes and idioms

10. Design patterns and best practice

11. OntoUML implementation 1.

12. OntoUML implementation 2.

Osnova cvičení:

1. Credit requirements, semestral projects, exercising correct goals formulation

2. OntoUML exercises: Classes, attributes, types, inheritance, associations

3. OntoUML exercises: Sortals

4. OntoUML exercises: Non-Sortals, modelling procedure

5. OntoUML exercises: Part-Whole relations

6. OntoUML exercises: Aspects, Relations. Project assignment.

7. Smalltalk exercises: VisualWorks, syntax, classes, methods

8. Smalltalk exercises: basic constructs and library classes

9. Smalltalk exercises: collections, queries, Gemstone database + 1st project checkpoint

10. Exercises on implementation models and their realisation in Smalltalk

11. Projects consultations + 2nd project checkpoint

12. Projects consultations

13. Projects consultations + projects submissions, credits

Cíle studia:

The aim of the course is to explain the fundamentals of the object-oriented paradigm in software development, with emphasis on modelling data objects. Even the best object-oriented programming language cannot ensure by itself that a design will meaningfully and efficiently exploit the object paradigm. Knowledge gained in this module forms the basis for correct application of the object-oriented paradigm in the follow-up modules aimed at software engineering and databases.

The goal of the subject is also to train skills of abstraction and conceptualisation, skills important in software engineering, and also a skill to maintain consistency throughout various model levels from the conceptual through implementation to the programme itself. Students are lead to accurate, correct technical and formal expression.

Studijní materiály:

1. Giancarlo Guizzardi: Ontological Foundations for Structural Conceptual Models, Telematica Instituut Fundamental Research Series, 2005. ISBN 90-75176-81-3.

2. Merunka, V. Datové modelování. Praha: Alfa Publishing, 2006. ISBN 80-86851-54-0.

3. Merunka, V., Pícka, M., Pergl, R. Objektově orientovaná tvorba softwaru. Praha: Credit, 2004. ISBN 80-213-1159-2.

4. Merunka, V. Objektový přístup v databázových systémech. Praha: Credit, 2002. ISBN 80-213-0882-6.

5. Merunka, V., Pergl, R., Pícka, M. Objektově orientovaný přístup v projektování informačních systémů. Praha: ČZU, 2005. ISBN 80-213-1352-8.

6. Knihy o Smalltalku volně ke stažení http://stephane.ducasse.free.fr/FreeBooks.html

7. Kent Beck: Smalltalk Best Practice Patterns, Prentice Hall, 1996. ISBN 978-0134769042. Amazon Draft volně ke stažení

8. Sherman Alpert, Kyle Brown, Bobby Woolf: The Design Patterns Smalltalk Companion, Addison-Wesley Professional, 1998. ISBN 978-0201184624. Amazon

Poznámka:

For latecomers: The course BIE-OMO can be accomplished on behalf of the successful completion of two courses: „BIE-COM“ + „BIE-PLO“.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1447206.html