Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Tvorba webových aplikací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-WT2 Z,ZK 5 13KP+4KC česky
Předmět je náhradou za:
Web Application Design (BIE-TWA)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti se naučí navrhnout a realizovat webovou aplikaci v plném rozsahu (strana klientská i serverová). Budou umět realizovat aplikace se zabezpečeným přístupem a používat technologie efektivní komunikace mezi klientem a serverem.

Požadavky:

Znalosti v rozsahu úvodního předmětu Web a multimédia (BI-WMM).

Osnova přednášek:

1. Opakování základních webových technologií, architektura webové aplikace, HTTP. Motivace pro tvorbu webových aplikací. Oddělení prezentační části aplikace od aplikační logiky, šablonovací systémy.

2. Vývojový cyklus webové aplikace. Bezpečnost webových aplikací.

3. Zrychlený vývoj (RAD - Rapid Application Developement) webových aplikací. Úvod do standardu XML, vysvětlení základních pojmů a principů.

4. XML a XSLT. Technologie založené na XML, zpracování XML dokumentů v PHP.

5. AJAX. Přístupnost webových aplikací, doporučení W3C.

Osnova cvičení:

1. Seznámení se s vývojovým prostředím, tvorba HTML stránek. Skriptování na straně klienta: JavaScript. Obsluha jednoduchého HTTP požadavku v PHP. Databázová vrstva webové aplikace. Udržení stavu sezení nad bezestavovým HTTP spojením, sessions, cookies.

2. [2] Jednoduchá webová aplikace s oddělenou aplikační a prezentační logikou. Rozšíření šablonovacího jádra Smarty. Obsluha formuláře pomocí QuickForms. [3] Individuální práce na semestrální práci. Odevzdávání semestrálních práci.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními technologiemi pro tvorbu webových aplikací a naučit je navrhnout a implementovat typické webové aplikace, například internetový obchod, galerii, či sdílený kalendář, seznámit je s nástroji pro rychlou a bezpečnou tvorbu webových aplikací.

Studijní materiály:

Schlossnagle, G. ''Pokročilé programování v PHP 5''. Brno: Zoner Press, 2004. ISBN 80-86815-14-5.

Bráza, J. ''PHP 5: začínáme programovat''. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1146-X.

Sklar, D. ''Learning PHP 5''. O'Reilly, 2004. ISBN 0596005601.

Davis, M., Phillips, J. ''Learning PHP & MySQL: Step-by-Step Guide to Creating Database-Driven Web Sites''. O'Reilly, 2007. ISBN 0596514018.

Poznámka:

Student, který v předchozím studiu úspěšně složil zkoušku z WT1 a WT2, má nárok na uznaní předmětu TWA.1.

V případě, že student úspěšně absolvoval pouze jeden z předmětů BI-WT1 nebo BI-WT2, musí si zapsat předmět BI-TWA.1. Zároveň s tím si může zapsat dle vlastního uvážení některé z podpůrných volitelných předmětů BI-PHP, BI-PJS a BI-ZWU, aby získal požadované vstupní znalosti pro předmět BI-TWA.1.

Přechodně: opakující student, kteremu chybi WT1 a/nebo WT2, si předmět zapíše znovu v a.r. 2016/17.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1445906.html