Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Complexity Theory

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MIE-CPX Z,ZK 5 3P+1C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

Students will learn about the fundamental classes of problems in the complexity theory and different models of algoritms and about implications of the theory concerning practical (un)solvability of difficult problems.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Models of computation.\r

2. Algorithmic undecidability.\r

3. Nondeterminism, the class NP, the existence of an NP-complete problem.\r

4. NP-complete problems.\r

5. Problem P=NP, relativization, classes coNP and NP intersection coNP.\r

6. The class PSPACE, Savitch theorem, hierarchy in PSPACE.\r

7. PSPACE-complete problem (quantified formulae and games), complete problem for the hierarchy classes.\r

8. Circuit and algebraic complexity.\r

9. Randomized algorithms, complexity classes of randomized algorithms (classes BPP, ZP, RP).\r

10. One-way functions, pseudorandom sequences, discrete logarithm, cryptography.\r

11. Interactive proofs, probabilistically verifiable proofs, expanders, gap problem, PCP theorem, non-aproximability of 3SAT.\r

Osnova cvičení:

1. Mutual simulations of computational models.

2. [2] NP-complete problems and their reductions.

3. Particular problems in coNP and NP intersection coNP.

4. [2] Complete problems for PSPACE and different classes of the hierarchy in PSPACE.

5. [2] Examples of circuits for different simple problems, bounded fan-in.

6. [3] Examples of different Monte-Carlo and Las Vegas algorithms.

7. Examples of pseudorandom sequences ans simple facts about their (non-)predictability.

8. Amplification of a success probability, examples of randomized algorithms.

9. Expanders and random walks, Markov chains and their mixing.

Cíle studia:

Provide a theoretical background for deciding whether a given problem is, according to our present knowledge, solvable and what kind of computational methods could be used.

Studijní materiály:

1. Arora, S., Barak, B. ''Computational Complexity: A Modern Approach''. Cambridge University Press, 2009. ISBN 0521424267.

2. Goldreich, O. ''Computational Complexity: A Conceptual Perspective''. Cambridge University Press, 2008. ISBN 052188473X.

3. Motwani, R., Raghavan, P. ''Randomized Algorithms''. Cambridge University Press, 1995. ISBN 0521474655.

Poznámka:

Information about the course and courseware are available at https://courses.fit.cvut.cz/MI-CPX/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/MI-CPX/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1439106.html