Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Pokročilé databázové systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-PDB Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti se zorientují v problematice ladění SQL aplikací. Budou znát metody pro vyhodnocování a optimalizaci, které jsou běžné pro všechny databázové systémy. Rovněž získají znalosti o moderních databázových systémech z rodiny NoSQL a o teoretickém základu pro tyto systémy - CAP teorému.

Přednášky se každý rok mírně mění v souladu s vývojem ve světě databází.

Požadavky:

Základní znalost konceptuálního datového modelování, dobrá znalost relačního datového modelu a relační algebry, dobrá znalost základů jazyka SQL (pouze relační části, zhruba na úrovni standardu SQL 92), zejména příkazu SELECT, DML a DDL.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Ramakrishnan, R., Gehrke, J. ''Database Management Systems''. McGraw Hill Higher Education, 2002. ISBN 0071230572.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1435006.html