Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Formální metody a specifikace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-FME Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti dokážou formálně popisovat sémantiku software a používat logické uvažování pro konstrukci správně fungujícího software. Naučí se použít některé programové nástroje, které slouží pro dokazování \r

Požadavky:

Znalost základních pojmů matematické logiky a teorie množin, schopnost je používat.

Osnova přednášek:

1. Specifikace programů a základy praktické logiky

2. Logické teorie a modelování datových struktur

3. Operační sémantika programů

4. Omezená správnost programů

5. Ověření neomezené správnosti programů

6. Terminace, totální správnost programů

7. Formální metody pro vestavěné systémy

Osnova cvičení:

Cvičení materiálu z přednášky.

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům schopnost používat formální způsoby uvažování při vývoji software. To na jednu stranu zahrnuje schopnost založit své vlastní vývojářské činnosti na logickém úsudku, a to i v prostředí, ve kterém se nepoužívají formální metody. Na druhou stranu to zahrnuje schopnost používání automatizovaných formálních metod a přístrojů, které podporují proces vývoje softwaru.

Studijní materiály:

Aaron R. Bradley and Zohar Manna: ''The Calculus of Computation'', Springer Verlag, 2007

Edmund M. Clarke, Orna Grumberg, and Doron A. Peled: ''Model Checking'', MIT Press, 1999

Zohar Manna and Amir Pnueli: ''Temporal Verification of Reactive Systems'', Springer Verlag, 1995

Glynn Winskel: ''Formal Semantics of Programming Languages'', MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1993

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2728

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2728
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1434206.html