Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Distribuované systémy a výpočty

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-DSV Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Studenti se seznámí s metodami koordinace procesů v distribuovaném prostředí, charakterizovaném nedeterministickým časovým chováním výpočetních procesů a komunikačních kanálů. Naučí se základním mechanismům zajištujícím korektní chování výpočtu realizovaného skupinou volně vázaných procesů a mechanismům podporujícím zvýšenou dostupnost a ochranu proti výpadkům.

Požadavky:

Základní znalosti v oboru počítačových sítí a komunikací.

Osnova přednášek:

1. Distribuované aplikace, asynchronní a synchronní model výpočtu.

2. Programová podpora distribuovaného výpočtu, middleware techniky.

3. Detekce stavu distribuované aplikace, konzistence údajů, logický čas.

4. Zajištění výlučného přístupu v distribuovaných aplikacích.

5. Složitost distribuovaného výpočtu, klient-server modely, rozbití symetrie.

6. Uváznutí výpočtu, ochrana proti uváznutí, mechanismy detekce uváznutí.

7. Ukončení distribuovaného výpočtu, algoritmy detekce.

8. Chybovost distribuovaného výpočtu, zotavení, zajištení konsensu, quorum techniky.

9. Sdílení a replikace dat, mechanismy ochrany v distribuovaných databázích.

10. Mechanismy rozložení zatěže distribuovaných aplikací.

11. Peer-to-peer datové systémy, distribuované hashovací tabulky (DHT).

12. Systémy DHT: CAN, Pastry, Kademlia.

13. Mobilita v distribuovaném výpočtu, mobilní agenti, aktivní sítě.

Osnova cvičení:

1. Distribuované aplikace, asynchronní a synchronní model výpočtu.

2. Programová podpora distribuovaného výpočtu, middleware techniky.

3. Detekce stavu distribuované aplikace, konzistence údajů, logický čas.

4. Zajištění výlučného přístupu v distribuovaných aplikacích.

5. Složitost distribuovaného výpočtu, klient-server modely, rozbití symetrie.

6. Uváznutí výpočtu, ochrana proti uváznutí, mechanismy detekce uváznutí.

7. Ukončení distribuovaného výpočtu, algoritmy detekce.

8. Chybovost distribuovaného výpočtu, zotavení, zajištení konsensu, quorum techniky.

9. Sdílení a replikace dat, mechanismy ochrany v distribuovaných databázích.

10. Mechanismy rozložení zatěže distribuovaných aplikací.

11. Peer-to-peer datové systémy, distribuované hashovací tabulky (DHT).

12. Systémy DHT: CAN, Pastry, Kademlia.

13. Mobilita v distribuovaném výpočtu, mobilní agenti, aktivní sítě.

Cíle studia:

Předmět je zaměřen na distribuovaný výpočet chápaný jako asynchronní spolupráce skupiny stavových automatů. Podstatná část přednášek je věnována typickým technikám distribuovaného výpočtu: zabezpečení kauzality výpočtu, zajištění výlučného přístupu a zvládnutí zablokování, ochraně proti výpadkům, mobilitě výpočtu a bezpečnosti. Předmět uzavírá přehled technik pro distribuované ukládání dat metodami distribuovaných rozptýlených tabulek (DHT - Distributed Hash Table) a přehled systémů s mobilními výpočetními komponentami.

Studijní materiály:

Dollimore, J., Kindberg, T., Coulouris, G. ''Distributed Systems: Concepts and Design (4th Edition)''. Addison Wesley, 2005. ISBN 0321263545.

Tanenbaum, A. S. ''Distributed Systems: Principles and Paradigms (2nd Edition)''. Prentice Hall, 2006. ISBN 0132392275.

Lynch, N. A. ''Distributed Algorithms''. Morgan Kaufmann, 1997. ISBN 1558603484.

Tel, G. ''Introduction to Distributed Algorithms''. Cambridge University Press, 2001. ISBN 0521794838.

Poznámka:

Rozsah=prednasky+proseminare+cviceni2p+1c

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1434106.html