Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Řízení podnikové informatiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-RIC Z,ZK 8 4P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti se seznámí s principy řízení podnikové informatiky, zejména s plánováním rozvoje a řízením informatických služeb, s různými formami zajištění informatických služeb, s řízením informatických procesů a zdrojů.

Upozornění: Předmět je vyučován na VŠE - v akademickém roce 2015/16 výuka začíná v týdnu od 21.9.2015! (Tedy o dva týdny dříve než na FIT. V souladu s harmonogramem na VŠE také o dva týdny dříve končí.).

Požadavky:

Bakalářské znalost ICT systémů a podnikové ekonomiky.

Osnova přednášek:

1. Podniková informatika -- pojmy a komponenty.

2. Vývojové etapy a varianty řešení podnikové informatiky.

3. Architektury v podnikové informatice.

4. Principy a modely řízení podnikové informatiky.

5. Principy řízení výkonnosti podniku.

6. Corporate Performance Management a jeho role v řízení podniku.

7. Vybrané standardy řízení podnikové informatiky (ITIL, COBIT, ...).

8. Referenční model řízení podnikové informatiky ITGPM.

9. Strategické řízení podnikové informatiky.

10. Řízení služeb podnikové informatiky, SLA.

11. Sourcing v podnikové informatice.

12. Řízení efektů a nákladů podnikové informatiky.

Osnova cvičení:

1. Návrh IT služeb a souvisejících SLA pro zvolený podnik a jeho byznys procesy.

2. Článek na zadané téma z oblasti řízení podnikové informatiky.

Cíle studia:

Cílem je naučit studenty sestavit informační a sourcing strategii, navrhnout ICT služby podnikové informatiky, navrhnout ICT procesy podnikové informatiky, měřit náklady a efekty podnikové informatiky.

Studijní materiály:

Voříšek, J., Pavelka, J., Vít, M. ''Aplikační služby IS/ICT formou ASP: proč a jak pronajímat informatické služby''. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0620-2.

Učeň, P. ''Metriky v informatice: jak objektivně zjistit přínosy informačního systému''. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-0080-8.

Sborníky konference ''Systémová integrace''.

Voříšek, J. a kol. ''Principy a modely řízení podnikové informatiky''. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1440-6.

Poznámka:

Opozdilcům: Chybí-li studentovi RIC, zapíše si MBI a jím bude RIC nahrazený.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1431806.html