Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Integrace v informačních systémech

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-SIN ZK 4 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět seznamuje se zásadními přístupy v oblasti integrace informačních systémů. Orientuje se na technologické i provozní aspekty řešení integrace.

Upozornění: Předmět je vyučován na VŠE - v akademickém roce 2015/16 výuka začíná v týdnu od 21.9.2015! (Tedy o dva týdny dříve než na FIT. V souladu s harmonogramem na VŠE také o dva týdny dříve končí.).

Požadavky:

Základní znalost architektur informačních systémů.

Osnova přednášek:

1. Specializace a potřeba integrace IS.

2. Historie a rozvoj výpočetních modelů.

3. Middleware.

4. Architektura orientovaná na služby (SOA, Service Oriented Architecture) a implementace systému respektující SOA.

5. SOA technologie.

6. SOA governance.

7. Integrační kompetenční centra.

8. Informační integrace.

9. Integrace na úrovni přístupu.

10. Případová studie: životní cyklus systému respektující SOA.

11. Architektury a podniková architektura: standardy v oblasti architektury; klasifikace rámců; podniková architektura (EA, Enterprise Architecture).

12. Proces řízení EA, vztah k dalším disciplínám, role architekta.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni určit typická místa integrace informačního systému, rozhodnout o vhodném technologickém řešení a vysvětlit podstatu fungování řešení.

Studijní materiály:

Feuerlicht, J. ''Enterprise computing: concepts, standards and architectures''. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1367-6.

Erl, T. ''Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design''. Prentice Hall, 2005. ISBN 0131858580.

Hohpe, G., Hohpe, B. ''Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions''. Addison-Wesley Professional, 2003. ISBN 0321200683.

Poznámka:

Opozdilcům: Cyhbí-li studentovi RIC, zapíše si MBI a jím bude nahrazený.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1431206.html