Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Úvod do softwarového inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
AD7B36USI Z,ZK 5 14KP+6KC
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Objektové modelování (AD7B36OMO)
Korekvizita:
Databáze (AD7B36DBS)
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Softwarové inženýrství (AD7B36SIN)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Základní kurz softwarového inženýrství, který je určen pro pochopení discipliny, získání základních dovedností v analýze a návrhu, seznámení s používanými technikami a nástroji.

Probírá se základní životní cyklus programového díla, od specifikace požadavku, přes návrh řešení až po vlastní implementaci, provoz a údržbu.

Důraz je kladen na analytickou fázi, neboť ostatní fáze jsou součástí jiných předmětů. Modelovací prostředky, UML (Unified Modeling Language).

V rámci cvičení se řeší menší projekty v týmech.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD7B36USI

Požadavky:

Podmínky zápočtu a zkoušky jsou definovány na stránkách předmětu http://service.felk.cvut.cz/courses/Y36SIN/.

Osnova přednášek:

1. ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA - Metodiky vývoje SW, „Unified Process“, MDA, úvod do jazyka UML, CASE nástroje, vize projektu

2. Státní svátek

3. Byznys analýza a sběr požadavků - modelování a zdokonalování procesů, diagramy aktivit

4. Funkční analýza -požadavky a jejich modelování pomocí use case, aktivity

5. Datová analýza - hledání analytických tříd, relací, atributů a stavů, metamodely

6. Životní cyklus vývoje SW, klasické a agilní metodiky, metamodely.

7. Návrh - softwarové architektury, diagramy baličků, komponent a nasazení

8. Návrh - Frameworky (Seam, Struts, Shale) a jejich komponenty jako JSF (Model View Controler) Facelets, RichFaces, Trinidad, EJB, Hibernate (ORM) ,

9. Aspektově orientované programování, bezpečnost aplikací

10. Implementace, testování, nasazení a údržba - (ladění výkonu, diagramy nasazení, testování SW,...)

11. OCL - Object Constraint Languange - přednášídoc.Ing. Karel Richta, CSc.

12. Rezerva/XP/SOA

13. Písemný test na přednášce

Osnova cvičení:

1. Úvod, ukázky možných projektů

2. Prezentace projektů, rozdělení do týmů, brainstorming nad tématy(Co všechno by mohlo být ještě obsahem atd?)

3. Konzultace slovního zadání

4. Konzultace katalogu požadavků, USE-CASE, aktivity diagramů

5. Odevzdávání práce dle přednášek 1 až 3

6. Odevzdávání posudků, konzultace analýza

7. Konzultace analýza

8. Konzultace analýza

9. Odevzdávání práce dle přednášek 1 až 7, konzultace návrh

10. Konzultace návrh

11. Poslední konzultace k projektu

12. Prezentace oponentských posudků, diskuse

13. Zápočty

Cíle studia:

A. Osvojení dovedností^

- SPOLUPRACOVAT V TÝMU^

- PREZENTOVAT VÝSLEDKY PRÁCE^

- OHODNOTIT SVOJÍ I CIZÍ PRÁCI^

- FORMULOVAT KRITIKU^

- VYROVNAT SE S KRITIKOU^

- KOMUNIKOVAT^

- ŘEŠIT KONFLIKTY^

^

B. Získání znalostí^

- DIAGRAMY UML^

- METODIKY^

- OCL^

- NÁVRH ARCHITEKTURY SYSTÉMU^

- MVC A ORM FRAMEWORK

Studijní materiály:

[1] Arlow, J., Neustat, I.: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Computer Press, ISBN: 978-80-251-1503-9, Praha 2007.

[2] Drbal: Objektově-orientované metodiky a techniky. Skripta VŠE, Praha 1997

[3] Chlapek, Řepa: Materiály ke strukturované analýze. Skripta VŠE, Praha 1997

[4] Král, J.: Informační systémy. SCIENCE, Veletiny 1998.

[5] Pokorný, J., Halaška, I.: Databázové systémy. Vydavatelství ČVUT Praha, 1998

[6] Pressman,R.S.: Software Engineering: A Practitioner's Approach. ISBN 0-07-707936-1, McGraw-Hill, 1992.

[7] Richta, Sochor: Softwarové inženýrství I. Skripta ČVUT-FEL, Praha 1996,1998

[8] Řepa, V.: Analýza a návrh informačních systémů., EKOPRESS, Praha 1999.

[9] Schmuller, J.: Myslíme v jazyku UML. GRADA, ISBN 80-247-0029-8, Praha 2001.

[10] Sommerville,I.: Software Engineering. Pearson Education Limited, 2001. ISBN 0-201-39815-X.

[11] Šešera, L., Mičovský, A., Červeň, J.: Datové modelování v příkladech. GRADA, ISBN 80-247-0049-2, Praha 2001.

[12] Vrana, I., Richta, K.: Zásady a postupy při zavádění podnikových informačních systémů. GRADA, Praha 2005.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A4B33SI
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1408606.html