Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Telekomunikační sítě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD7B32TKS Z,ZK 4 14P + 6L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět se zabývá telekomunikačními sítěmi z různých hledisek, od fyzikálních základů přes strukturu až po aplikace. Seznamuje se základními pojmy a principy v oblasti sdělování, službami poskytovanými telekomunikačními sítěmi, hodnocením kvality služeb, s pojmy provozního inženýrství a dimenzování prvků sítí. Využití těchto principů a metod je doloženo na konkrétních sdělovacích sítích - ISDN, přenosu dat, pevných i mobilních.

Požadavky:

1. Úspěšné absolvování kontrolního testu.

2. Úspěšné odevzdání referátu z určené laboratorní úlohy.

Zkouška je písemná, popřípadě ústní.

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy. Regulace a standardizace v oblasti telekomunikací.

2. Státní svátek - přednáška se nekoná

3. Sdělovací řetězec: zdroj - přenosový a spojovací prostředek - spotřebič. Pojem síť.

4. Popis zdroje, přenosového a spojovacího prostředku, jejich typy a vlastnosti.

5. Způsoby přenosu informace a jejího zabezpečení.

6. Model propojení otevřených systémů OSI.

7. Metody vícenásobného využití přenosových prostředků. Modulace.

8. Přenosová prostředí a jejich využití. Přenosové systémy.

9. Spojovací systémy - základní charakteristiky. Signalizace.

10. Principy a vlastnosti mobilních telekomunikačních sítí. Přenos dat v hostitelských sítích.

11. Sítě ISDN úzkopásmové a širokopásmové. Inteligentní sítě.

12. Služby v telekomunikačních sítích a jejich klasifikace.

13. Provozní zatížení, obsluhové systémy a modely provozního zatížení, základní parametry.

14. Hodnocení kvality služeb QoS a výkonnosti sítí NP.

Osnova cvičení:

1. Úvodní cvičení. Požadavky k zápočtu, bezpečnost práce v laboratoři, používání Class serveru.

2. Útlum a zisk, relativní a absolutní úrovně. Příklady výpočtů a užití v praxi.

3. Zabezpečení přenosu dat. Příklady vytváření a zpracování kódu.

4. Úvod do cyklu laboratorních úloh.

5. Zpracování hovorového signálu.

6. Účastnické přípojky v telefonní síti.

7. Účastnické přípojky v síti ISDN.

8. Bezdrátové sítě.

9. Provoz a aplikace v IP sítích.

10. Provozní zatížení.

11. Optické komunikace.

12. Zápočtový test.

13. Náhradní měření.

14. Zápočet.

Cíle studia:

Student si osvojí základní znalosti týkající se sítí elektronických komunikací, od základních principů až po alužby a aplikace.

Studijní materiály:

1. Svoboda, J. et al., Telekomunikační technika, díl 1 - 3. Praha: Hüthig & Beneš, 1998, INC., 1996.

2. Křížovský, F., Telekomunikační sítě - přednášky. Praha: ČVUT, 1991

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1407506.html