Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Vysokorychlostní tratě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12Y2VT KZ 2 2P+0C česky
Přednášející:
Lukáš Týfa
Cvičící:
Lukáš Týfa
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Charakteristika vysokorychlostní železniční dopravy a její místo v dopravním systému. Typy a charakteristika vysokorychlostních železničních vozidel a zabezpečovacího systému. Interoperabilita vysokorychlostního železničního systému. Neadhezní vysokorychlostní drážní systémy. Obsluha města vysokorychlostní tratí (VRT). Dopravny na VRT. Celosvětová síť, trasování, provozní koncepce, specifika konstrukce a geometrických parametrů koleje VRT.

Požadavky:

znalost železničního provozu, navrhování, parametrů a konstrukce železničních tratí a stanic, základů navrhování a provozu nekolejových dopravních systémů

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání komplexních znalostí o podsystému železniční dopravy - vysokorychlostní železniční dopravě. Důraz na provázanost vysokorychlostní železniční dopravy s ostatními dopravními systémy s cílem zvýšení podílu veřejné dopravy v modal-splitu.

Studijní materiály:

Jelen, J., Sellner, K. Svět rychlých kolejí. Vydání 1. Praha: Nakladatelství techn. lit., 1997. 163 s. ISBN 80-85884-76-3.

Krejčiříková, H. Železniční stavby - vysokorychlostní tratě (doplňkové skriptum). Vydání 1. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. 53 s. ISBN 80-01-02846-1.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet140705.html