Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Semestrální projekt

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD7B36PRO KZ 6 0P+5S česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Semestrální projekt (YD36PRO)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Samostatná nebo týmová práce ve formě projektu. Téma práce

si student vybere z nabídky témat souvisejících se

studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry.

Téma projektu může mít i úzkou souvislost s návaznou

bakalářskou prací. Bližší pokyny k zadání a vypracování

řešení projektu naleznete na stránkách vybrané katedry.

Projekt je obhajován v rámci předmětu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD7B36PRO

Požadavky:

Podrobné informace naleznete na INFO336 v článku

„Bakalářská práce - co, kdy a jak - pokyny pro studenty“

https://info336.felk.cvut.cz?clanek=2505

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Umění pracovat samostatně nebo v týmu na určitém projektu.

Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
https://info336.felk.cvut.cz?clanek=2505
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1402606.html