Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Semestrální projekt

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD7B36PRO KZ 6 0P+5S česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Semestrální projekt (YD36PRO)
Přednášející:
Cvičící:
Martin Bloch, Miroslav Bureš, Miroslav Čepek, Jiří Daněček, Jan Drchal, Jan Havlík, Jiří Kléma, Ivo Malý, Božena Mannová, Martin Mazanec, Pavel Náplava, Jiří Smítka, Adam Šenk, Gustav Šír, Ondřej Votava
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Samostatná nebo týmová práce ve formě projektu. Téma práce

si student vybere z nabídky témat souvisejících se

studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry.

Téma projektu může mít i úzkou souvislost s návaznou

bakalářskou prací. Bližší pokyny k zadání a vypracování

řešení projektu naleznete na stránkách vybrané katedry.

Projekt je obhajován v rámci předmětu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD7B36PRO

Požadavky:

Podrobné informace naleznete na INFO336 v článku

„Bakalářská práce - co, kdy a jak - pokyny pro studenty“

https://info336.felk.cvut.cz?clanek=2505

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Umění pracovat samostatně nebo v týmu na určitém projektu.

Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
https://info336.felk.cvut.cz?clanek=2505
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 3. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1402606.html