Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Semestrální projekt

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A7B36PRO KZ 6 2s česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Semestrální projekt (Y36PRO)
Přednášející:
Jiří Dostál, Jan Havlík, Martin Rehák
Cvičící:
Michal Bača, Martin Balík, Petr Benda, Miroslav Bureš, Karel Čemus, Miroslav Čepek, Tomáš Černý, Jiří Dostál, Stanislav Flígl, Jan Havlík, Irena Holubová, Ondřej Hrstka, Martin Chlumecký, Ivan Jelínek, Petr Ježdík, Tomáš Kadlec, Jiří Kléma, Martin Komárek, Jan Kubr, Peter Macejko, Ondřej Macek, Radek Malinský, Božena Mannová, Petr Matyáš, Martin Nečaský, Tomáš Pevný, Aleš Pilný, Martin Rehák, Karel Richta, Martin Schaefer, Pavel Strnad, Jiří Šebek, Pavel Šedek, Adam Šenk, Jan Široký, Ondřej Votava, Pavel Zahradník
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Samostatná nebo týmová práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Téma projektu může mít i úzkou souvislost s návaznou bakalářskou prací. Bližší pokyny k zadání a vypracování řešení projektu naleznete na stránkách vybrané katedry. Projekt je obhajován v rámci předmětu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A7B36PRO

Požadavky:

Podrobné informace naleznete na INFO336 v článku

„Bakalářská práce - co, kdy a jak - pokyny pro studenty“

https://info336.felk.cvut.cz?clanek=2505

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Umění pracovat samostatně nebo v týmu na určitém projektu.

Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
https://info336.felk.cvut.cz?clanek=2505
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 3. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1402506.html