Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Multimédia 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD7B37MM2 Z,ZK 6 14+6s česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Multimédia 1 (AD7B39MM1)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na základní principy a aspekty multimediální techniky. Za prvotní východisko je

uvažována interakce technických prostředků s pozorujícím subjektem ? člověkem. Student získá poznatky o

základech snímání, reprodukce, zpracování, záznamu, komprese a šíření audiovizuální informace. Cvičení jsou

zaměřena na laboratorní experimenty.

Požadavky:

http://edux.felk.cvut.cz/modules/edux/course_detail.php?action=display&ID=57

Požadované prerekvizity: Y36MM1

Okruhy ke zkouškám:

1.Zvuk, popis a vnímání zvuku. Lidský sluch - anatomie a funkce. Základní psychoakustické zákony. Roviny analýzy zvukových signálů. Syntéza zvuku.

2.Prostorová akustika - přístupy k řešení. Vlnová, geometrická, statistická akustika. Doba dozvuku. Auralizace. Pohltivé materiály - funkce, vliv na akustiku prostoru.

3.Ozvučování - typy prostorů z hlediska ozvučování. Zákonitosti šíření zvuku v uzavřených a otevřených prostorech. Doporučená doba dozvuku z hlediska určení prostoru. Ozvučovací systémy. Kritéria kvality.

4.Záznam a zpracování zvukových signálů - Číslicové zpracování zvukových signálů, vliv vzorkování a kvantování signálu. Psychoakustická optimalizace zvukových signálů.

5.Záznam zvuku na film. Magnetický záznam analogového zvukového signálu. Princip magnetooptického záznamu signálu. Struktura záznamu signálu na CD a DVD. Fyzikální princip přepisovatelných DVD. Datová struktura disků DVD + R, DVD - R a DVD-RAM.

6.Komprese zvukových signálů - Vnímání zvukových signálů, sluchová dráha. Podstata maskování zvukových signálů. Kódování zvukových signálů. Komprese zvukových signálů typu MPEG a ATRAC.

7.Snímání obrazu a fotografie - Principy snímání - CCD, CMOS, CCD - akumulace a transport náboje, blooming, binning, srovnání CCD a CMOS obrazového snímače, snímání barvy, maska CFA.

8.Komprese obrazu a videa - relevance, redundance, integrální a vlnková transformace pro kompresi obrazu a videa, JPEG, JPEG 2000, vektorová kvantizace, fraktály.

9.Studiová technika - Televizní komplex, televizní studio, osvětlení (typy těles, jejich rozmístění při natáčení) , virtuální studio  (princip, realizace),  televizní kamera (snímací prvky,  blokové schéma),  střihové pracoviště (lineární a nelineární střih), odbavovací pracoviště.

10.Distribuce obrazu a videa - základní principy analogové televize, soustava RGB a přenosové signály Y, R-Y, B-Y, základní principy digitální televize - soustava DVB, princip FEC, vf vysílání - pozemní a satelitní, TV kanál

11.Výšky a názvy tónů; intervaly a stupnice, volné a uzavřené aerofony (vyjmenujte alespoň 4 nástroje z obou skupin a popište jejich princip), blokové schéma modelu houslí.

12.Barevné modely (color-spaces) RGB, CMYK, CIE L*a*b, CIE L*x*y.

Chromaticky diagram.

13.Lidsky vizuální systém, barevné vnímání. barevné profily.

14.Metody stereoskopické projekce (anaglyph, pasivní, aktivní, rozklad spektra - infitec,. autostereoskopické displeje), polarizace světla (lineární, kruhová) vliv na stereoskopicky vjem.

15.Metody snímání a záznamu stereoskopického videa (dvoukamerový systém, jednokamerový systém)

Osnova přednášek:

1. Zvuk, popis a vnímání zvuku.

2. Prostorová akustika.

3. Ozvučování prostoru.

4. Záznam a zpracování zvukových signálů.

5. Hudební akustika.

6. Vnímání obrazové informace, lidský zrakový systém, optické klamy.

7. Objektivní metody hodnocení kvality multimediálních dat, HDR obraz.

8. Snímání obrazu a fotografie.

9. Stereoskopie, princip, snímání a reprodukce 3D obrazu.

10. Komprese obrazu a videa.

11. Komprese zvukových signálů.

12. Studiová technika, výroba multimediálních pořadů.

13. Distribuce obrazu a videa.

14. REZERVA.

Osnova cvičení:

1. Seznámení s předmětem a přidělení semestrálních úloh.

2. Poslechové demonstrace z oblasti psychologické a hudební akustiky.

3. Subjektivní hodnocení komprimovaných zvukových signálů.

4. 1. konzultace k semestrální úloze.

5. Záznam a zpracování zvukových signálů.

6. Příklady z oblasti prostorové akustiky a ozvučování.

7. 2. konzultace k semestrální úloze.

8. Obrazové senzory, přenosové parametry, konstrukce, digitální fotoaparát.

9. Osvětlování, měření spotmetrem.

10. 3. konzultace k semestrální úloze.

11. Stereoskopie: snímání 3D obrazu.

12. Stereoskopie: 3D projekce.

13. 4. konzultace k semestrální úloze.

14. Prezentace semestrální úlohy.

Cíle studia:

Studenti si osvojí principy a metody v audiovizuální technioe a souvisejícím zpracováním signálu.

Studijní materiály:

[1] Škvor Zdeněk, Akustika a elektroakustika, Academia 2001

[2] Levický Dušan, Multimediálne telekomunikácie, ELFA 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1401206.html