Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Optimalizační metody a rozhodování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD7B16OMR Z,ZK 5 14+6s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Optimalizační modely a jejich použití v praxi, podstata modelování a prvky rozhodovacích modelů. Lineární programování včetně celočíselných modelů. Distribuční modely. Úvod do teorie grafů a optimalizace na grafech. Síťová analýza (CPM, PERT, zdroje, náklady) a její využití pro řízení projektů. Rozhodovací procesy. Vícekriteriální rozhodování a aplikace v praxi.

Požadavky:

viz: https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/optimalizacni-metody-a-rozhodovani

Osnova přednášek:

1.Úvod - modely, modelování

2.Lineární programování - předpoklady, grafické řešení, simplexová metoda

3.Dualita v lineárním programování

4.Celočíselné lineární modely

5.Distribuční úlohy

6.Grafy a optimalizace na grafech

7.Řízení projektů - síťová analýza (CPM, PERT)

8.Zdroje a náklady v síťové analýze

9.Rozhodovací procesy - klasifikace, formalizace rozhodovacího procesu

10.Respektování rizika v rozhodovacích procesech

11.Vícekriteriální rozhodování - váhy kritérií

12.Vícekriteriální rozhodování - hodnocení alternativ

13.Vícekriteriální rozhodování - lineární modely

14.Zásady aplikace optimalizačních modelů v praxi

Osnova cvičení:

1.Úvod, požadavky na udělení zápočtu

2.Lineární programování - formulace, grafické řešení

3.Lineární programování - simplexová metoda, SW podpora

4.Lineární programování - dualita

5.Celočíselné lineární programování

6.Distribuční úlohy

7.Optimalizace na grafech

8.Síťová analýza (CPM, PERT)

9.Analýza zdrojů a nákladů při řízení projektů

10.Kontrolní test, zadání semestrální práce

11.Rozhodování za rizika a neurčitosti

12.Vícekriteriální hodnocení alternativ

13.Vícekriteriální lineární programování

14.Konzultace k semestrální práci, zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

DUDORKIN J.: Operační výzkum. Skriptum FEL ČVUT

DUDORKIN J.: Systémové inženýrství a rozhodování. Skriptum FEL ČVUT

JABLONSKÝ J.: Operační výzkum. Professional Publishing, Praha 2002

FOTR J., DĚDINA J., HRŮZOVÁ H.: Manažerské rozhodování. Ekopress, Praha 2000

Poznámka:
Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/optimalizacni-metody-a-rozhodovani
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1399006.html