Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Programování grafiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD7B39PGR Z,ZK 6 14+6c česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Základy počítačové grafiky (X39ZPG)
Základy počítačové grafiky (XD39ZPG)
Computer Graphics (XE39ZPG)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

K vykreslování věrných obrázků trojrozměrných scén se používají grafické knihovny. Cílem předmětu je seznámit studenty s aplikačním grafickým rozhraním pro 3D grafiku a naučit je programovat jednoduché interaktivní grafické aplikace. Výklad pokrývá základní principy počítačové grafiky (zobrazovací řetězec, souřadnicové systémy a transformace, osvětlování, práci s texturami, pohyb kamery, interakci) i pokročilé modelovací a osvětlovací techniky. Cvičení jsou zaměřena na řešení typových úloh a semestrálních projektů. Důraz je kladen na získání praktických zkušeností s konkrétní grafickou knihovnou - OpenGL

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD7B39PGR

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A7B39PGR

Požadavky:

Programování v jazyce C/C++, lineární algebra.

Osnova přednášek:

1. Úvod, Základy programování shaderů v OpenGL 1 - program

2. Základy programování shaderů v OpenGL 1 - data

3. Knihovna GLUT.

4. Euklidovský prostor, souřadnicové systémy a transformace.

5. Struktura scény a její reprezentace, transformace II.

6. Barva, světlo materiály.

7. Textury, mapování a filtrování textur.

8. Zobrazovací řetězec, videopaměť a operace s fragmenty. Vstupní operace.

9. Míchání obrazů, průhlednost, antialiasing a efekt mlhy.

10. Modelování křivek I.

11. Modelování křivek II.

12. Geometrické modelování.

13. Zobrazování a osvětování

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Úvod, semestrální projekt, překlad úloh, ukázky hotových projektů.

2. Knihovna GLUT. Výběr zadání samostatného semestrálního projektu.

3. Grafické elementy OpenGL - řešení úloh.

4. Transformace v OpenGL - řešení úloh.

5. Světla a materiály v OpenGL - řešení úloh.

6. Graf scény a display listy - řešení úloh.

7. Konzultace, samostatná práce na projektu doma (posouvá se dle odpadajícího týdne)

8. Konzultace, samostatná práce na projektu.

9. Kontrola vybraných částí projektu.

10. Textury v OpenGL - řešení úloh.

11. Křivky a plochy, selekce - řešení úloh.

12. Odevzdání semestrálních projektů.

13. Rychlá prezentace a volba nejlepších projektů. Zápočet.

Cíle studia:

Studenti se naučí programovat jednoduché interaktivní 3D grafické aplikace (např. hry, vizualizace,...). Dokáží navrhnout a vytvořit prostorovou scénu, přidat textury imitující geometrické detaily a materiály (např. povrch stěny, dřevo, oblohu) a nastavit osvětlení. Zároveň se seznámí se základními pojmy a principy používanými v počítačové grafice, jako jsou např. zobrazovací řetězec (postup zobrazování scény), geometrické transformace, osvětlovací model, atd. Získají znalosti, které jim usnadní orientaci v oblasti počítačové grafiky a stanou se slušnými základy nezbytnými pro profesionální růst, například při programování grafických karet (GPU) a animací.

Studijní materiály:

1. Žára, J., Beneš, B. Sochor, J., Felkel, P: Moderní počítačová grafika -

kompletní průvodce metodami 2D a 3D grafiky, Computer Press, Brno, 2004.

2. Shreiner, D., Woo, M., Neider, J., Davis, T.: OpenGL. Průvodce programátora,

Computer Press, Brno, 2006 (český překlad Redbooku 2.0 - verze 1.1 existuje volně v

pdf)

3. Hudec, B., Felkel, P : Základy počítačové grafiky, Vydavatelství ČVUT, Praha,

2007.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6. Stránky předmětu: http://cent.felk.cvut.cz/courses/PGR/ ...

Další informace:
http://cent.felk.cvut.cz/courses/PGR/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1397806.html