Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Webové a podnikové aplikace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD7B39WPA Z,ZK 6 14KP+6KC česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Návrh a implementace aplikací na platformě Java Enterprise Edition. Absolvent bude ovládat základní komponenty nutné pro tvorbu rozsáhlých aplikací a jejich zpřístupnění přes webové rozhraní. V rámci kurzu bude implementována aplikace jako semestrální úloha.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD7B39WPA

Požadavky:

http://edux.feld.cvut.cz/courses/A7B39WPA/

Osnova přednášek:

1. Úvod, architektura Java EE, Servlety

2. Vybrané vlastnosti jazyka Java

3. Java Server Pages

4. JSTL

5. Google Web Toolkit (GWT)

6. Java Server Faces (JSF)

7. Přístup k databázím

8. Enterprise Java Beans (EJB) I - Session Beans

9. Enterprise Java Beans (EJB) II - JPA

10. Enterprise Java Beans III - MDB

11. Spring, Spring MVC

12. Web services

13. Nasazení enterprise aplikací

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Seznámení s prostředím, servlety

2. Jazyk Java, generika, anotace

3. Java Server Pages

4. JSTL, psaní vlastních značek

5. Jednoduchá aplikace v GWT

6. Java Server Faces framework

7. Komunikace s DB pomocí JDBC, jednoduchá webová aplikace

8. RMI, EJB - statefull, stateless

9. ORM-JPA

10. Konzultace a kontrola semestrální práce

11. Asynchronní zasílání zpráv (MDB)

12. Webové služby

13. Odevzdání semestrálních úloh, zápočet

14. Rezerva

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit absolventy s postupem návrhu a implementace podnikových aplikací založených na platformě Java EE.

Studijní materiály:

Sun Microsystems Java EE

http://java.sun.com/javaee/

Oficiální dokumentace Sun Microsystems pro Java EE (1.5 i 1.4)

http://java.sun.com/javaee/reference/tutorials

Your First Cup: An Introduction to the Java EE Platform

http://java.sun.com/javaee/5/docs/firstcup/doc/toc.html

The Java EE 5 Tutorial

http://java.sun.com/javaee/5/docs/tutorial/doc/

Tutorials and Online Training

http://java.sun.com/developer/onlineTraining/

NetBeans IDE

http://www.netbeans.org

http://netbeans.org/kb/trails/java-ee.html

Apache Tomcat

Dokumentace pro verzi 5.5 - http://tomcat.apache.org/tomcat-5.5-doc/index.html

JavaPassion.com

JavaTM EE (J2EE) Programming (with Passion!)

AJAX and Web 2.0 Programming (with Passion!)

Další zdroje

J2EE otázky a odpovědi

http://www.allinterview.com/Interview-Questions/Java-J2EE.html

Povídání o transakcích

http://www.oracle.com/technology/oramag/oracle/05-nov/o65asktom.html

Kompatibilita prohlížečů

http://www.quirksmode.org/

Poznámka:
Další informace:
http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a7b39wpa/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1397006.html